شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / دینار اردن تقاضا

  • نرخ فعلی:0.7383
  • بالاترین قیمت روز:0.7389
  • پایین ترین قیمت روز:0.7361
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7364
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۵:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.7368
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دینار اردن تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دینار اردن تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7383 ریال15:35:25
0.7383 ریال15:35:24
0.7386 ریال15:28:20
0.7387 ریال15:07:21
0.7386 ریال15:00:39
0.7386 ریال15:00:39
0.7387 ریال14:56:22
0.7389 ریال14:49:21
0.7387 ریال14:42:24
0.7386 ریال14:35:23
0.7386 ریال14:35:22
0.7387 ریال14:28:23
0.7389 ریال14:07:24
0.7387 ریال13:56:21
0.7389 ریال13:49:20
0.7383 ریال13:35:24
0.7383 ریال13:35:23
0.7379 ریال13:28:22
0.7372 ریال13:21:23
0.7375 ریال13:14:21
0.737 ریال13:07:23
0.7368 ریال13:00:32
0.7368 ریال13:00:31
0.7372 ریال12:56:23
0.7377 ریال12:49:19
0.7379 ریال12:42:23
0.7374 ریال12:35:24
0.7374 ریال12:35:24
0.7372 ریال12:28:22
0.7371 ریال12:21:21
0.7375 ریال12:14:19
0.7374 ریال12:07:25
0.7372 ریال11:56:21
0.7374 ریال11:42:23
0.7372 ریال11:28:22
0.7371 ریال11:21:20
0.7367 ریال11:07:22
0.737 ریال10:56:20
0.7375 ریال10:49:20
0.7377 ریال10:42:20
0.7374 ریال10:35:20
0.7374 ریال10:35:20
0.7377 ریال10:28:21
0.7374 ریال10:21:21
0.7373 ریال10:14:19
0.7371 ریال9:56:21
0.7372 ریال9:49:18
0.7375 ریال9:35:20
0.7375 ریال9:35:20
0.7371 ریال9:28:19
0.7373 ریال9:21:19
0.7372 ریال9:14:18
0.7373 ریال8:56:40
0.7371 ریال8:49:21
0.7372 ریال8:42:20
0.7371 ریال8:07:21
0.737 ریال7:35:23
0.737 ریال7:35:23
0.7367 ریال7:28:22
0.737 ریال6:49:18
0.7369 ریال6:42:24
0.7371 ریال6:28:28
0.737 ریال6:21:22
0.7367 ریال6:07:21
0.7366 ریال5:56:21
0.7367 ریال5:49:19
0.7368 ریال5:42:22
0.7364 ریال5:35:23
0.7364 ریال5:35:22
0.7365 ریال5:07:21
0.7361 ریال4:56:20
0.7362 ریال4:49:18
0.7361 ریال4:42:20
0.7364 ریال4:35:20
0.7364 ریال4:35:19
0.7361 ریال4:14:17
0.7362 ریال3:56:18
0.7363 ریال3:49:18
0.7361 ریال3:42:18
0.7362 ریال3:28:18
0.7364 ریال3:21:18
0.7363 ریال3:14:17
0.7361 ریال3:07:21
0.7364 ریال3:00:28
0.7364 ریال3:00:28
0.7365 ریال2:56:18
0.7364 ریال2:49:17
0.7365 ریال2:35:21
0.7365 ریال2:35:20
0.7366 ریال2:14:17
0.7361 ریال2:07:19
0.7365 ریال1:56:18
0.7364 ریال1:49:17
0.7363 ریال1:42:20
0.7365 ریال1:35:21
0.7365 ریال1:35:20
0.7366 ریال1:21:19
0.7364 ریال1:14:18
0.7363 ریال1:07:19
0.7365 ریال1:00:32
0.7365 ریال1:00:31
0.7363 ریال0:49:17
0.7366 ریال0:42:19
0.7362 ریال0:35:20
0.7362 ریال0:35:20
0.7363 ریال0:28:19
0.7365 ریال0:21:19
0.7364 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی