شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / روپیه هند

  • نرخ فعلی:78.991
  • بالاترین قیمت روز:79.049
  • پایین ترین قیمت روز:78.295
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.15
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.46%
  • نرخ بازگشایی بازار:78.361
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۰۷:۲۷
  • نرخ روز گذشته:78.337
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.83%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.654

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
78.991 ریال22:07:27
79.032 ریال21:56:26
79.049 ریال21:49:26
79.012 ریال21:42:26
78.995 ریال21:35:28
78.995 ریال21:35:27
78.97 ریال21:28:26
78.962 ریال21:14:24
78.979 ریال21:07:29
78.946 ریال21:00:39
78.946 ریال21:00:38
78.921 ریال20:49:25
78.929 ریال20:42:30
78.921 ریال20:35:30
78.921 ریال20:35:30
78.904 ریال20:28:26
78.921 ریال20:21:25
78.884 ریال20:14:25
78.868 ریال20:07:30
78.893 ریال20:00:57
78.893 ریال20:00:57
78.884 ریال19:56:28
78.882 ریال19:49:25
78.797 ریال19:42:30
78.796 ریال19:35:29
78.796 ریال19:35:28
78.839 ریال19:28:27
78.858 ریال19:21:29
78.854 ریال19:14:25
78.796 ریال19:07:27
78.776 ریال19:00:42
78.776 ریال19:00:41
78.788 ریال18:56:26
78.764 ریال18:49:24
78.768 ریال18:35:27
78.768 ریال18:35:26
78.78 ریال18:28:26
78.747 ریال18:21:28
78.822 ریال18:14:26
78.832 ریال18:07:33
78.886 ریال18:01:00
78.886 ریال18:00:59
78.885 ریال17:56:26
78.813 ریال17:49:24
78.778 ریال17:42:29
78.745 ریال17:35:30
78.745 ریال17:35:30
78.778 ریال17:28:26
78.751 ریال17:21:25
78.726 ریال17:14:27
78.74 ریال17:07:28
78.723 ریال17:00:46
78.723 ریال17:00:46
78.744 ریال16:56:26
78.758 ریال16:49:22
78.766 ریال16:42:28
78.746 ریال16:35:29
78.746 ریال16:35:28
78.748 ریال16:28:25
78.718 ریال16:21:25
78.725 ریال16:14:26
78.703 ریال16:07:27
78.705 ریال16:00:53
78.705 ریال16:00:48
78.74 ریال15:56:26
78.741 ریال15:49:24
78.765 ریال15:42:25
78.758 ریال15:35:32
78.758 ریال15:35:32
78.691 ریال15:28:24
78.711 ریال15:21:25
78.715 ریال15:14:23
78.676 ریال15:07:29
78.675 ریال15:00:44
78.675 ریال15:00:39
78.703 ریال14:56:27
78.742 ریال14:49:24
78.732 ریال14:42:26
78.701 ریال14:35:28
78.703 ریال14:35:27
78.756 ریال14:28:25
78.726 ریال14:21:25
78.785 ریال14:14:23
78.812 ریال14:07:30
78.748 ریال14:00:41
78.748 ریال14:00:41
78.639 ریال13:56:23
78.601 ریال13:49:24
78.667 ریال13:42:24
78.604 ریال13:35:27
78.604 ریال13:35:26
78.611 ریال13:28:26
78.593 ریال13:21:24
78.563 ریال13:14:23
78.59 ریال13:07:25
78.629 ریال13:00:39
78.629 ریال13:00:38
78.484 ریال12:56:22
78.489 ریال12:49:22
78.499 ریال12:42:24
78.498 ریال12:35:25
78.498 ریال12:35:25
78.569 ریال12:28:23
78.564 ریال12:21:22
78.534 ریال12:14:22
78.555 ریال12:07:27
78.559 ریال12:00:42
78.559 ریال12:00:41
78.568 ریال11:56:22
78.586 ریال11:49:20
78.58 ریال11:42:23
78.531 ریال11:35:23
78.531 ریال11:35:23
78.568 ریال11:28:22
78.541 ریال11:21:20
78.538 ریال11:14:17
78.586 ریال11:07:17
78.547 ریال11:00:29
78.547 ریال11:00:29
78.579 ریال10:56:16
78.515 ریال10:49:16
78.542 ریال10:42:17
78.529 ریال10:35:19
78.529 ریال10:35:19
78.545 ریال10:28:16
78.482 ریال10:21:17
78.509 ریال10:14:16
78.551 ریال10:07:18
78.563 ریال10:00:35
78.563 ریال10:00:34
78.556 ریال9:56:17
78.55 ریال9:49:15
78.589 ریال9:42:17
78.609 ریال9:35:17
78.609 ریال9:35:17
78.601 ریال9:28:18
78.618 ریال9:21:16
78.629 ریال9:14:16
78.649 ریال9:07:15
78.67 ریال9:00:28
78.67 ریال9:00:28
78.574 ریال8:56:17
78.647 ریال8:49:15
78.645 ریال8:42:17
78.637 ریال8:35:17
78.637 ریال8:35:16
78.507 ریال8:28:17
78.542 ریال8:21:16
78.508 ریال8:14:16
78.467 ریال8:07:20
78.456 ریال7:56:16
78.519 ریال7:49:16
78.478 ریال7:42:17
78.537 ریال7:35:17
78.537 ریال7:35:16
78.488 ریال7:28:16
78.525 ریال7:21:19
78.517 ریال7:14:16
78.458 ریال7:07:16
78.496 ریال7:00:27
78.496 ریال7:00:27
78.488 ریال6:56:16
78.478 ریال6:49:15
78.36 ریال6:35:19
78.36 ریال6:35:18
78.352 ریال6:28:18
78.319 ریال6:21:16
78.336 ریال6:14:44
78.36 ریال6:08:54
78.352 ریال5:57:45
78.368 ریال5:42:17
78.336 ریال5:35:17
78.336 ریال5:35:16
78.295 ریال5:28:17
78.36 ریال5:21:17
78.344 ریال5:14:16
78.385 ریال5:07:17
78.376 ریال5:00:32
78.376 ریال5:00:31
78.377 ریال4:35:17
78.377 ریال4:35:16
78.385 ریال4:28:15
78.391 ریال4:21:16
78.383 ریال4:14:15
78.357 ریال4:00:34
78.357 ریال4:00:31
78.365 ریال3:56:16
78.357 ریال3:49:16
78.381 ریال3:42:16
78.373 ریال3:28:16
78.389 ریال3:07:15
78.381 ریال3:00:27
78.381 ریال3:00:27
78.389 ریال2:56:16
78.398 ریال2:42:19
78.381 ریال2:35:19
78.381 ریال2:35:19
78.389 ریال2:28:15
78.365 ریال2:21:16
78.381 ریال2:14:17
78.398 ریال2:07:17
78.381 ریال2:00:34
78.381 ریال2:00:33
78.398 ریال1:56:17
78.389 ریال1:49:16
78.398 ریال1:35:16
78.398 ریال1:35:15
78.414 ریال1:21:17
78.365 ریال1:14:16
78.373 ریال1:07:16
78.357 ریال1:00:24
78.357 ریال1:00:22
78.365 ریال0:56:16
78.378 ریال0:49:15
78.369 ریال0:42:17
78.402 ریال0:35:17
78.402 ریال0:35:17
78.394 ریال0:28:16
78.361 ریال0:21:18
78.353 ریال0:14:15
78.361 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی