شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / پزو شیلی تقاضا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 854 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 39.81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 834 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.46%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی