شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / دینار بحرین تقاضا

  • نرخ فعلی:0.391
  • بالاترین قیمت روز:0.3914
  • پایین ترین قیمت روز:0.3889
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3892
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۴:۵۵
  • نرخ روز گذشته:0.3891
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دینار بحرین تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دینار بحرین تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.391 ریال17:14:55
0.3912 ریال17:01:48
0.3912 ریال17:01:48
0.3914 ریال16:56:58
0.3913 ریال16:43:01
0.3911 ریال16:36:01
0.3911 ریال16:35:59
0.3908 ریال16:29:04
0.3907 ریال16:14:58
0.3908 ریال15:49:55
0.3906 ریال15:42:57
0.3905 ریال15:08:01
0.3903 ریال14:43:01
0.3901 ریال14:35:58
0.3901 ریال14:35:58
0.3905 ریال14:07:59
0.3907 ریال13:56:53
0.3906 ریال13:49:50
0.3905 ریال13:42:53
0.3903 ریال13:35:57
0.3903 ریال13:35:55
0.3901 ریال13:21:52
0.39 ریال13:14:46
0.3898 ریال13:01:27
0.3898 ریال13:01:26
0.3899 ریال12:56:47
0.3901 ریال12:42:47
0.39 ریال12:28:50
0.3898 ریال12:21:47
0.3897 ریال12:02:29
0.3897 ریال12:02:28
0.3896 ریال11:56:49
0.3892 ریال11:42:50
0.3893 ریال11:21:25
0.389 ریال11:14:20
0.3893 ریال11:07:25
0.3894 ریال10:49:19
0.3896 ریال10:42:21
0.3894 ریال10:35:21
0.3894 ریال10:35:21
0.3893 ریال10:28:20
0.3894 ریال10:00:32
0.3894 ریال10:00:32
0.3895 ریال9:49:17
0.3894 ریال9:28:20
0.3895 ریال8:56:16
0.3896 ریال8:49:15
0.3895 ریال8:43:10
0.3896 ریال8:28:15
0.3895 ریال8:21:18
0.3896 ریال8:14:16
0.3894 ریال8:07:16
0.3893 ریال8:00:36
0.3893 ریال8:00:36
0.3892 ریال7:56:16
0.3894 ریال7:42:18
0.3893 ریال7:07:19
0.3894 ریال6:28:17
0.3893 ریال6:14:16
0.3894 ریال6:00:43
0.3894 ریال6:00:41
0.3893 ریال5:56:17
0.3894 ریال5:49:16
0.3893 ریال5:28:17
0.3892 ریال5:21:18
0.3891 ریال5:14:17
0.3889 ریال5:07:17
0.389 ریال5:00:25
0.389 ریال5:00:25
0.3891 ریال4:42:16
0.389 ریال4:07:17
0.3891 ریال3:56:17
0.389 ریال3:28:15
0.3889 ریال3:21:17
0.389 ریال2:56:16
0.3889 ریال2:49:15
0.389 ریال2:42:16
0.3891 ریال2:28:15
0.389 ریال2:14:13
0.3889 ریال1:42:17
0.3891 ریال1:35:16
0.3891 ریال1:35:16
0.389 ریال1:00:25
0.389 ریال1:00:24
0.3891 ریال0:42:17
0.3892 ریال0:28:14
0.3891 ریال0:21:15
0.3892 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی