شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Chevron

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 98 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41.62%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی