شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی تقاضا

  • نرخ فعلی:1.9777
  • بالاترین قیمت روز:1.9777
  • پایین ترین قیمت روز:1.9722
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.9736
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۵:۲۲
  • نرخ روز گذشته:1.9748
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0029

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.9777 ریال14:35:22
1.9777 ریال14:35:22
1.977 ریال14:28:23
1.9766 ریال14:21:21
1.9765 ریال14:14:19
1.9757 ریال14:07:24
1.9772 ریال13:56:21
1.9764 ریال13:49:20
1.9762 ریال13:42:22
1.9756 ریال13:35:24
1.9756 ریال13:35:23
1.975 ریال13:28:22
1.9757 ریال13:21:22
1.9759 ریال13:14:20
1.9753 ریال13:07:23
1.9747 ریال12:56:22
1.9742 ریال12:49:19
1.9746 ریال12:42:23
1.9749 ریال12:35:23
1.9749 ریال12:35:23
1.9748 ریال12:28:22
1.9753 ریال12:21:21
1.9757 ریال12:07:25
1.9752 ریال11:56:21
1.9759 ریال11:49:20
1.9766 ریال11:42:23
1.9764 ریال11:35:22
1.9764 ریال11:35:22
1.9753 ریال11:28:22
1.975 ریال11:21:20
1.9745 ریال11:14:21
1.976 ریال11:07:22
1.9754 ریال11:00:39
1.9754 ریال11:00:38
1.9753 ریال10:56:20
1.9752 ریال10:42:20
1.9765 ریال10:35:20
1.9765 ریال10:35:20
1.9775 ریال10:28:21
1.9769 ریال10:21:21
1.9765 ریال10:14:19
1.9766 ریال10:07:20
1.9757 ریال10:00:37
1.9757 ریال10:00:35
1.9756 ریال9:56:21
1.9765 ریال9:49:18
1.9762 ریال9:42:19
1.9758 ریال9:35:20
1.9758 ریال9:35:20
1.9752 ریال9:28:19
1.975 ریال9:21:19
1.9756 ریال9:14:18
1.9757 ریال9:07:22
1.9756 ریال8:56:40
1.9752 ریال8:42:19
1.9745 ریال8:35:24
1.9745 ریال8:35:23
1.9749 ریال8:21:20
1.975 ریال8:14:19
1.9749 ریال7:56:21
1.9748 ریال7:49:20
1.9747 ریال7:42:20
1.9749 ریال7:35:23
1.9749 ریال7:35:23
1.975 ریال7:28:22
1.9751 ریال7:21:21
1.9752 ریال7:14:19
1.975 ریال7:07:22
1.9744 ریال6:49:18
1.9752 ریال6:42:23
1.9747 ریال6:28:28
1.9733 ریال6:21:22
1.9732 ریال6:14:20
1.9727 ریال6:07:21
1.9724 ریال6:00:58
1.9724 ریال6:00:58
1.9722 ریال5:56:21
1.9727 ریال5:42:22
1.9734 ریال5:35:23
1.9734 ریال5:35:22
1.9752 ریال5:28:21
1.9748 ریال5:21:20
1.975 ریال5:07:21
1.9734 ریال4:56:20
1.9743 ریال4:49:18
1.974 ریال4:42:20
1.9747 ریال4:35:20
1.9747 ریال4:35:19
1.9744 ریال4:14:17
1.9746 ریال4:07:19
1.9747 ریال3:56:18
1.9746 ریال3:49:18
1.9744 ریال3:42:18
1.9746 ریال3:35:19
1.9746 ریال3:35:19
1.9745 ریال3:28:18
1.9751 ریال3:21:18
1.9747 ریال3:14:17
1.975 ریال3:07:20
1.9749 ریال2:56:18
1.9752 ریال2:49:17
1.9748 ریال2:42:20
1.9752 ریال2:35:20
1.9752 ریال2:35:20
1.9747 ریال2:28:20
1.9752 ریال2:21:19
1.9747 ریال2:14:17
1.9753 ریال2:07:19
1.9752 ریال1:56:18
1.9759 ریال1:49:17
1.9757 ریال1:42:20
1.9762 ریال1:35:21
1.9762 ریال1:35:20
1.9756 ریال1:28:18
1.9753 ریال1:21:19
1.9752 ریال1:14:18
1.9746 ریال1:07:19
1.976 ریال0:56:19
1.975 ریال0:49:17
1.9747 ریال0:42:19
1.9732 ریال0:35:20
1.9732 ریال0:35:20
1.9747 ریال0:28:19
1.975 ریال0:21:19
1.9737 ریال0:14:18
1.9736 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی