شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CAD/VEF Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 60,456 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,812.0381 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 55,759 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16,509.0381 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 55,389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16,879.0381 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,900 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30,368.0381 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 72.48%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی