شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا / لیره ترکیه

  • نرخ فعلی:5.0005
  • بالاترین قیمت روز:5.002
  • پایین ترین قیمت روز:4.9755
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.986
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۰۷:۱۶
  • نرخ روز گذشته:4.9884
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0121

نمودار کندل استیک دلار کانادا / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.0005 ریال10:07:16
5.002 ریال10:00:25
5.002 ریال10:00:24
5.0015 ریال9:56:15
4.9991 ریال9:49:13
4.996 ریال9:42:15
4.9914 ریال9:35:15
4.9914 ریال9:35:15
4.9769 ریال9:28:15
4.9852 ریال9:21:14
4.985 ریال9:07:13
4.9847 ریال9:00:22
4.9847 ریال9:00:21
4.9832 ریال8:56:15
4.9845 ریال8:49:13
4.985 ریال8:42:15
4.9826 ریال8:35:15
4.9826 ریال8:35:14
4.9822 ریال8:28:15
4.9824 ریال8:14:14
4.9822 ریال8:07:16
4.9835 ریال7:56:14
4.9845 ریال7:49:14
4.9833 ریال7:42:16
4.9842 ریال7:28:14
4.9846 ریال7:21:17
4.9822 ریال7:14:14
4.9862 ریال7:07:14
4.9838 ریال7:00:23
4.9838 ریال7:00:20
4.9836 ریال6:56:14
4.985 ریال6:49:13
4.9829 ریال6:42:15
4.9859 ریال6:35:17
4.9859 ریال6:35:15
4.9846 ریال6:28:15
4.9882 ریال6:14:32
4.9823 ریال6:08:33
4.9816 ریال6:00:30
4.9816 ریال6:00:29
4.9852 ریال5:57:28
4.985 ریال5:49:14
4.9845 ریال5:42:15
4.9819 ریال5:35:15
4.9819 ریال5:35:14
4.9755 ریال5:28:15
4.9774 ریال5:21:15
4.9777 ریال5:14:14
4.9787 ریال5:00:24
4.9787 ریال5:00:24
4.9824 ریال4:49:14
4.9827 ریال4:42:15
4.9837 ریال4:35:15
4.9837 ریال4:35:14
4.9842 ریال4:28:14
4.9845 ریال4:21:15
4.9864 ریال4:14:14
4.9842 ریال4:07:16
4.9844 ریال4:00:25
4.9844 ریال4:00:21
4.9858 ریال3:56:15
4.9852 ریال3:49:14
4.9838 ریال3:42:14
4.9851 ریال3:35:16
4.9851 ریال3:35:16
4.9843 ریال3:28:14
4.9859 ریال3:21:14
4.9847 ریال3:14:13
4.9896 ریال3:00:24
4.9896 ریال3:00:23
4.9904 ریال2:56:14
4.9832 ریال2:49:13
4.9908 ریال2:42:16
4.9901 ریال2:35:16
4.9901 ریال2:35:16
4.9908 ریال2:28:14
4.988 ریال2:21:15
4.9903 ریال2:14:15
4.9943 ریال2:07:16
4.9904 ریال2:00:25
4.9904 ریال2:00:24
4.9886 ریال1:56:15
4.9896 ریال1:49:15
4.9913 ریال1:42:14
4.9978 ریال1:35:14
4.9978 ریال1:35:14
4.991 ریال1:28:14
4.9904 ریال1:21:15
4.9885 ریال1:14:14
4.9869 ریال1:07:14
4.9838 ریال1:00:20
4.9838 ریال1:00:18
4.9869 ریال0:56:15
4.9858 ریال0:49:13
4.9866 ریال0:42:15
4.9861 ریال0:35:15
4.9861 ریال0:35:14
4.985 ریال0:28:14
4.9868 ریال0:21:16
4.9887 ریال0:14:13
4.986 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی