شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا / پزوی مکزیک تقاضا

  • نرخ فعلی:16.0386
  • بالاترین قیمت روز:16.1742
  • پایین ترین قیمت روز:16.0314
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.1643
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۹:۳۸
  • نرخ روز گذشته:16.1782
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.87%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1396

نمودار کندل استیک دلار کانادا / پزوی مکزیک تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / پزوی مکزیک تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.0386 ریال11:49:38
16.0314 ریال11:42:48
16.0752 ریال11:35:46
16.0752 ریال11:35:46
16.0792 ریال11:28:22
16.0783 ریال11:21:21
16.082 ریال11:14:17
16.0809 ریال11:07:21
16.0676 ریال10:56:18
16.0686 ریال10:49:16
16.0742 ریال10:42:18
16.0769 ریال10:35:18
16.0769 ریال10:35:18
16.0918 ریال10:28:18
16.0856 ریال10:21:17
16.0958 ریال10:14:16
16.0942 ریال10:07:17
16.092 ریال10:00:27
16.092 ریال10:00:27
16.0965 ریال9:56:16
16.0958 ریال9:42:17
16.0967 ریال9:35:16
16.0967 ریال9:35:15
16.1019 ریال9:28:17
16.0847 ریال9:21:17
16.0984 ریال9:14:16
16.097 ریال9:07:16
16.1087 ریال8:56:15
16.1041 ریال8:49:14
16.1106 ریال8:43:08
16.1094 ریال8:35:15
16.1094 ریال8:35:15
16.1113 ریال8:28:14
16.104 ریال8:21:16
16.1263 ریال8:14:14
16.1178 ریال8:07:15
16.1155 ریال8:00:32
16.1155 ریال8:00:31
16.1046 ریال7:56:15
16.1103 ریال7:49:13
16.1115 ریال7:42:16
16.1155 ریال7:28:16
16.1207 ریال7:21:16
16.1146 ریال7:14:15
16.105 ریال7:07:17
16.1064 ریال6:56:15
16.1182 ریال6:49:15
16.1118 ریال6:42:16
16.127 ریال6:35:17
16.127 ریال6:35:16
16.1258 ریال6:28:15
16.1325 ریال6:21:17
16.1363 ریال6:14:14
16.1428 ریال6:07:16
16.1371 ریال6:00:35
16.1371 ریال6:00:33
16.1365 ریال5:56:15
16.1412 ریال5:49:15
16.151 ریال5:42:16
16.1459 ریال5:28:15
16.1473 ریال5:21:16
16.1481 ریال5:07:15
16.1472 ریال5:00:22
16.1472 ریال5:00:21
16.1527 ریال4:56:14
16.1587 ریال4:49:15
16.1645 ریال4:42:15
16.1576 ریال4:35:15
16.1576 ریال4:35:14
16.1599 ریال4:28:13
16.1505 ریال4:21:14
16.1468 ریال4:14:14
16.1471 ریال4:07:15
16.1418 ریال3:56:15
16.1508 ریال3:49:13
16.1457 ریال3:42:14
16.1426 ریال3:28:13
16.1419 ریال3:21:15
16.147 ریال3:14:13
16.1398 ریال3:07:14
16.144 ریال3:00:21
16.144 ریال3:00:21
16.142 ریال2:56:14
16.1453 ریال2:49:13
16.1442 ریال2:42:15
16.1552 ریال2:35:15
16.1552 ریال2:35:14
16.1589 ریال2:28:14
16.1742 ریال2:21:14
16.1692 ریال2:14:12
16.1617 ریال2:07:15
16.1623 ریال1:56:14
16.1489 ریال1:49:14
16.1418 ریال1:42:15
16.136 ریال1:35:14
16.136 ریال1:35:14
16.1537 ریال1:28:13
16.1618 ریال1:21:15
16.156 ریال1:14:13
16.1549 ریال1:07:14
16.1653 ریال1:00:23
16.1653 ریال1:00:21
16.1688 ریال0:56:14
16.1712 ریال0:49:12
16.1735 ریال0:42:15
16.1676 ریال0:35:14
16.1676 ریال0:35:13
16.1663 ریال0:28:13
16.1729 ریال0:21:13
16.1643 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی