شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا / روپیه هند

  • نرخ فعلی:56.386
  • بالاترین قیمت روز:56.46
  • پایین ترین قیمت روز:55.806
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.51
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.98%
  • نرخ بازگشایی بازار:55.857
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۰:۳۳
  • نرخ روز گذشته:55.873
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.513

نمودار کندل استیک دلار کانادا / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
56.386 ریال19:00:33
56.386 ریال19:00:32
56.372 ریال18:56:19
56.334 ریال18:49:18
56.32 ریال18:42:19
56.305 ریال18:35:22
56.305 ریال18:35:21
56.274 ریال18:28:19
56.46 ریال18:14:17
56.364 ریال18:07:21
56.338 ریال18:00:43
56.338 ریال18:00:43
55.84 ریال17:56:11
56.233 ریال17:49:17
56.191 ریال17:42:18
56.179 ریال17:35:21
56.179 ریال17:35:20
56.267 ریال17:28:18
55.84 ریال17:21:17
56.351 ریال17:14:18
56.219 ریال17:07:19
56.246 ریال17:00:39
56.246 ریال17:00:38
56.234 ریال16:56:18
56.233 ریال16:49:16
56.257 ریال16:42:20
56.252 ریال16:35:19
56.252 ریال16:35:19
56.236 ریال16:28:19
56.184 ریال16:21:18
56.188 ریال16:14:17
56.14 ریال16:07:19
56.15 ریال16:00:40
56.15 ریال16:00:39
56.144 ریال15:56:19
56.162 ریال15:49:18
56.126 ریال15:42:19
56.14 ریال15:35:19
56.14 ریال15:35:18
56.135 ریال15:28:18
56.096 ریال15:21:18
56.101 ریال15:14:17
56.068 ریال15:07:18
56.028 ریال15:00:32
56.028 ریال15:00:32
56.032 ریال14:56:18
56.055 ریال14:49:17
56.068 ریال14:42:19
56.088 ریال14:35:18
56.088 ریال14:35:18
56.063 ریال14:28:18
56.076 ریال14:21:18
56.096 ریال14:14:16
56.093 ریال14:07:19
56.082 ریال14:00:42
56.082 ریال14:00:41
56.091 ریال13:56:20
56.105 ریال13:49:16
56.063 ریال13:42:18
56.09 ریال13:35:18
56.09 ریال13:35:17
56.106 ریال13:28:19
56.107 ریال13:21:18
56.096 ریال13:14:16
56.103 ریال13:07:18
56.126 ریال13:00:29
56.126 ریال13:00:29
56.129 ریال12:56:17
56.117 ریال12:49:16
56.098 ریال12:42:16
56.07 ریال12:35:17
56.07 ریال12:35:17
56.074 ریال12:28:18
56.063 ریال12:21:17
56.031 ریال12:14:17
56.021 ریال12:07:21
56.027 ریال12:00:38
56.027 ریال12:00:37
56.053 ریال11:56:18
56.025 ریال11:49:16
55.959 ریال11:42:18
55.96 ریال11:35:18
55.96 ریال11:35:17
55.956 ریال11:28:17
55.96 ریال11:21:17
55.976 ریال11:14:16
55.965 ریال11:07:17
55.937 ریال11:00:28
55.937 ریال11:00:27
56.003 ریال10:56:16
55.977 ریال10:49:16
55.987 ریال10:42:19
55.974 ریال10:35:17
55.974 ریال10:35:17
55.963 ریال10:28:18
55.937 ریال10:21:17
55.943 ریال10:14:16
55.894 ریال10:07:17
55.904 ریال10:00:34
55.904 ریال10:00:34
55.895 ریال9:56:16
55.912 ریال9:49:15
55.91 ریال9:42:17
55.925 ریال9:35:18
55.925 ریال9:35:17
55.909 ریال9:28:17
55.918 ریال9:21:17
55.915 ریال9:14:16
55.887 ریال9:07:18
55.868 ریال9:02:09
55.868 ریال9:02:09
55.894 ریال8:56:19
55.887 ریال8:49:16
55.861 ریال8:42:17
55.875 ریال8:35:18
55.875 ریال8:35:18
55.849 ریال8:28:17
55.857 ریال8:21:17
55.882 ریال8:14:16
55.806 ریال8:07:18
55.825 ریال8:00:37
55.825 ریال8:00:36
55.851 ریال7:56:18
55.815 ریال7:49:16
55.935 ریال7:42:17
55.91 ریال7:28:18
55.931 ریال7:21:16
55.914 ریال7:14:16
55.898 ریال7:00:34
55.898 ریال7:00:33
55.902 ریال6:56:17
55.883 ریال6:49:17
55.898 ریال6:42:22
55.894 ریال6:35:18
55.894 ریال6:35:17
55.902 ریال6:28:19
55.89 ریال6:21:17
55.898 ریال6:14:19
55.902 ریال6:07:18
55.878 ریال6:00:38
55.878 ریال6:00:35
55.844 ریال5:56:18
55.865 ریال5:49:17
55.886 ریال5:35:19
55.886 ریال5:35:18
55.894 ریال5:28:17
55.878 ریال5:21:18
55.886 ریال5:14:16
55.894 ریال5:07:17
55.878 ریال5:00:25
55.878 ریال5:00:24
55.898 ریال4:56:16
55.89 ریال4:49:16
55.885 ریال4:35:18
55.885 ریال4:35:17
55.881 ریال4:28:16
55.897 ریال4:21:16
55.906 ریال4:14:15
55.918 ریال4:00:30
55.918 ریال4:00:28
55.926 ریال3:56:16
55.914 ریال3:49:16
55.93 ریال3:42:17
55.91 ریال3:35:17
55.91 ریال3:35:16
55.901 ریال3:28:17
55.939 ریال3:21:15
55.918 ریال3:14:16
55.922 ریال3:07:16
55.906 ریال3:00:31
55.906 ریال3:00:31
55.923 ریال2:56:17
55.919 ریال2:49:15
55.923 ریال2:42:17
55.91 ریال2:35:16
55.91 ریال2:35:16
55.915 ریال2:28:18
55.923 ریال2:21:15
55.919 ریال2:14:16
55.948 ریال2:00:40
55.948 ریال2:00:40
55.96 ریال1:56:17
55.939 ریال1:49:16
55.931 ریال1:35:18
55.931 ریال1:35:17
55.935 ریال1:28:17
55.923 ریال1:21:17
55.927 ریال1:14:17
55.898 ریال1:07:16
55.902 ریال1:00:29
55.902 ریال1:00:29
55.898 ریال0:56:16
55.902 ریال0:49:15
55.906 ریال0:42:18
55.865 ریال0:35:17
55.865 ریال0:35:17
55.877 ریال0:28:16
55.869 ریال0:21:17
55.894 ریال0:14:17
55.857 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی