شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا / یورو

  • نرخ فعلی:0.66
  • بالاترین قیمت روز:0.6601
  • پایین ترین قیمت روز:0.6518
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6531
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۲:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.6527
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0073

نمودار کندل استیک دلار کانادا / یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.66 ریال20:42:21
0.6598 ریال20:35:21
0.6598 ریال20:35:21
0.66 ریال20:28:19
0.6599 ریال20:14:18
0.6597 ریال20:07:21
0.6595 ریال20:00:40
0.6595 ریال20:00:39
0.6593 ریال19:42:22
0.6587 ریال19:35:20
0.6587 ریال19:35:20
0.6586 ریال19:28:19
0.6595 ریال19:21:19
0.6596 ریال19:07:21
0.6593 ریال19:00:33
0.6593 ریال19:00:32
0.6591 ریال18:56:19
0.6595 ریال18:49:18
0.6593 ریال18:42:19
0.6589 ریال18:35:22
0.6589 ریال18:35:21
0.6587 ریال18:28:19
0.6601 ریال18:14:18
0.6589 ریال18:07:21
0.659 ریال18:00:44
0.659 ریال18:00:44
0.6535 ریال17:56:11
0.6586 ریال17:49:17
0.6585 ریال17:35:21
0.6585 ریال17:35:20
0.6593 ریال17:28:18
0.6535 ریال17:21:18
0.6598 ریال17:14:18
0.6564 ریال17:07:19
0.6565 ریال16:56:18
0.6562 ریال16:49:17
0.6561 ریال16:42:21
0.6563 ریال16:35:19
0.6563 ریال16:35:19
0.6561 ریال16:28:19
0.6556 ریال16:14:17
0.6547 ریال16:00:40
0.6547 ریال16:00:40
0.6545 ریال15:56:19
0.6551 ریال15:49:18
0.6549 ریال15:35:19
0.6549 ریال15:35:18
0.655 ریال15:28:18
0.6546 ریال15:21:19
0.6548 ریال15:14:17
0.6545 ریال15:07:18
0.6543 ریال15:00:33
0.6543 ریال15:00:32
0.6544 ریال14:56:18
0.6545 ریال14:49:17
0.6542 ریال14:28:18
0.6545 ریال14:21:18
0.6547 ریال14:14:16
0.655 ریال14:07:19
0.6549 ریال14:00:43
0.6549 ریال14:00:41
0.6547 ریال13:56:20
0.6551 ریال13:49:16
0.6548 ریال13:42:19
0.6547 ریال13:35:18
0.6547 ریال13:35:17
0.6543 ریال13:28:19
0.6546 ریال13:21:18
0.6547 ریال13:14:16
0.6545 ریال13:07:18
0.6543 ریال13:00:29
0.6543 ریال13:00:29
0.6544 ریال12:56:18
0.6546 ریال12:49:16
0.6545 ریال12:42:17
0.6544 ریال12:28:18
0.6537 ریال12:21:17
0.6535 ریال12:14:17
0.6537 ریال12:07:21
0.6535 ریال12:00:38
0.6535 ریال12:00:38
0.6533 ریال11:56:18
0.6527 ریال11:49:16
0.6521 ریال11:42:18
0.6518 ریال11:35:18
0.6518 ریال11:35:18
0.652 ریال11:28:18
0.6521 ریال11:21:17
0.652 ریال11:14:16
0.6525 ریال11:07:17
0.6527 ریال11:00:29
0.6527 ریال11:00:27
0.653 ریال10:56:17
0.6527 ریال10:49:16
0.6528 ریال10:42:19
0.6526 ریال10:35:18
0.6526 ریال10:35:17
0.653 ریال10:28:18
0.6533 ریال10:07:18
0.6532 ریال9:56:16
0.6533 ریال9:49:16
0.6534 ریال9:35:18
0.6534 ریال9:35:17
0.6536 ریال9:28:17
0.6532 ریال9:21:17
0.6533 ریال9:14:16
0.6536 ریال9:07:18
0.6535 ریال9:02:10
0.6535 ریال9:02:10
0.6537 ریال8:56:19
0.6535 ریال8:49:16
0.6536 ریال8:42:17
0.6534 ریال8:35:18
0.6534 ریال8:35:18
0.6535 ریال8:28:17
0.6537 ریال8:14:17
0.6536 ریال7:56:18
0.6538 ریال7:42:17
0.6536 ریال7:28:18
0.6541 ریال7:21:16
0.6539 ریال7:14:16
0.6538 ریال7:00:34
0.6538 ریال7:00:33
0.6537 ریال6:56:17
0.6536 ریال6:35:18
0.6536 ریال6:35:17
0.6537 ریال6:28:19
0.6536 ریال6:21:18
0.6538 ریال6:14:19
0.6535 ریال6:07:19
0.6534 ریال5:56:18
0.6533 ریال5:49:17
0.6536 ریال5:42:18
0.6534 ریال5:28:17
0.6532 ریال5:21:18
0.6531 ریال5:14:16
0.6532 ریال5:07:17
0.6531 ریال5:00:25
0.6531 ریال5:00:24
0.6534 ریال4:49:16
0.6535 ریال4:42:17
0.6533 ریال4:35:18
0.6533 ریال4:35:17
0.6532 ریال4:28:17
0.6535 ریال4:14:15
0.6534 ریال3:49:16
0.6538 ریال3:42:18
0.6537 ریال3:35:17
0.6537 ریال3:35:16
0.6535 ریال3:28:17
0.6536 ریال3:07:16
0.6537 ریال3:00:32
0.6537 ریال3:00:32
0.6535 ریال2:56:17
0.6538 ریال2:49:16
0.6536 ریال2:42:17
0.6537 ریال2:28:18
0.6538 ریال2:21:15
0.6535 ریال2:14:16
0.6539 ریال2:07:17
0.654 ریال1:56:17
0.6538 ریال1:49:16
0.6536 ریال1:42:19
0.6538 ریال1:35:18
0.6538 ریال1:35:17
0.6541 ریال1:21:17
0.6538 ریال1:07:16
0.6536 ریال1:00:29
0.6536 ریال1:00:29
0.6541 ریال0:56:16
0.6537 ریال0:49:15
0.6539 ریال0:42:18
0.6532 ریال0:35:17
0.6532 ریال0:35:17
0.6534 ریال0:28:16
0.6532 ریال0:21:17
0.6533 ریال0:14:17
0.6531 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی