شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا / یوان چین

  • نرخ فعلی:5.2769
  • بالاترین قیمت روز:5.2932
  • پایین ترین قیمت روز:5.2524
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.2638
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۴:۱۹
  • نرخ روز گذشته:5.2654
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0115

نمودار کندل استیک دلار کانادا / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.2769 ریال21:14:19
5.2742 ریال21:07:20
5.2753 ریال20:56:21
5.2769 ریال20:49:19
5.2785 ریال20:42:22
5.2781 ریال20:35:21
5.2781 ریال20:35:21
5.282 ریال20:28:20
5.2824 ریال20:14:19
5.2852 ریال20:07:22
5.288 ریال20:00:42
5.288 ریال20:00:41
5.2858 ریال19:56:20
5.2854 ریال19:49:19
5.288 ریال19:42:22
5.2837 ریال19:35:21
5.2837 ریال19:35:21
5.2824 ریال19:28:20
5.2835 ریال19:21:19
5.2845 ریال19:14:19
5.2842 ریال19:07:22
5.282 ریال19:00:35
5.282 ریال19:00:34
5.2817 ریال18:56:20
5.2806 ریال18:49:19
5.2766 ریال18:42:20
5.28 ریال18:35:22
5.28 ریال18:35:22
5.278 ریال18:28:19
5.2932 ریال18:14:18
5.2869 ریال18:07:22
5.2837 ریال18:00:45
5.2837 ریال18:00:45
5.2583 ریال17:56:11
5.2758 ریال17:49:18
5.2763 ریال17:42:19
5.2861 ریال17:35:22
5.2861 ریال17:35:21
5.2854 ریال17:28:18
5.2583 ریال17:21:18
5.2915 ریال17:14:18
5.2764 ریال17:07:20
5.2768 ریال17:00:42
5.2768 ریال17:00:40
5.276 ریال16:56:19
5.2776 ریال16:49:17
5.2766 ریال16:42:21
5.2773 ریال16:35:20
5.2773 ریال16:35:20
5.2758 ریال16:28:19
5.2688 ریال16:21:19
5.2684 ریال16:14:18
5.2641 ریال16:07:20
5.2653 ریال16:00:42
5.2653 ریال16:00:41
5.2641 ریال15:56:20
5.268 ریال15:49:18
5.265 ریال15:42:20
5.2655 ریال15:35:20
5.2655 ریال15:35:19
5.2648 ریال15:28:18
5.2598 ریال15:21:19
5.259 ریال15:14:17
5.257 ریال15:07:19
5.2559 ریال14:56:19
5.2568 ریال14:49:17
5.2576 ریال14:42:19
5.2599 ریال14:28:19
5.2595 ریال14:21:18
5.2603 ریال14:14:17
5.2592 ریال14:07:20
5.2613 ریال14:00:44
5.2613 ریال14:00:42
5.2642 ریال13:56:20
5.2638 ریال13:49:17
5.2598 ریال13:42:19
5.2613 ریال13:35:18
5.2613 ریال13:35:18
5.26 ریال13:28:19
5.2639 ریال13:21:18
5.2627 ریال13:14:17
5.262 ریال13:07:19
5.2638 ریال13:00:30
5.2638 ریال13:00:30
5.2657 ریال12:56:18
5.2663 ریال12:49:17
5.2686 ریال12:42:17
5.2629 ریال12:35:18
5.2629 ریال12:35:17
5.2635 ریال12:28:19
5.26 ریال12:21:18
5.2593 ریال12:14:17
5.2586 ریال12:07:22
5.2608 ریال12:00:40
5.2608 ریال12:00:40
5.2604 ریال11:56:18
5.2565 ریال11:49:17
5.2524 ریال11:42:18
5.2533 ریال11:35:19
5.2533 ریال11:35:18
5.2534 ریال11:28:18
5.2553 ریال11:21:18
5.259 ریال11:14:17
5.2577 ریال11:07:18
5.258 ریال11:00:29
5.258 ریال11:00:28
5.2629 ریال10:56:17
5.2579 ریال10:49:16
5.2586 ریال10:42:20
5.2599 ریال10:35:18
5.2599 ریال10:35:17
5.2632 ریال10:28:18
5.2602 ریال10:21:17
5.2652 ریال10:14:16
5.2606 ریال10:07:18
5.2599 ریال10:00:34
5.2599 ریال10:00:34
5.2595 ریال9:56:17
5.2617 ریال9:49:16
5.2625 ریال9:42:18
5.2629 ریال9:35:18
5.2629 ریال9:35:17
5.2635 ریال9:28:18
5.2651 ریال9:21:17
5.2627 ریال9:14:16
5.2685 ریال9:07:19
5.2677 ریال9:02:11
5.2677 ریال9:02:11
5.2667 ریال8:56:19
5.2648 ریال8:49:17
5.266 ریال8:42:18
5.2649 ریال8:35:19
5.2649 ریال8:35:18
5.2683 ریال8:28:18
5.2658 ریال8:21:17
5.2664 ریال8:14:17
5.2652 ریال8:07:19
5.2684 ریال8:00:38
5.2684 ریال8:00:37
5.2662 ریال7:56:18
5.267 ریال7:49:17
5.2691 ریال7:42:17
5.2674 ریال7:35:18
5.2674 ریال7:35:17
5.2692 ریال7:28:18
5.2698 ریال7:21:17
5.2684 ریال7:14:16
5.2678 ریال7:07:18
5.2682 ریال7:00:35
5.2682 ریال7:00:34
5.2681 ریال6:56:18
5.2666 ریال6:49:18
5.2671 ریال6:42:23
5.2653 ریال6:35:19
5.2653 ریال6:35:18
5.2664 ریال6:28:19
5.2643 ریال6:21:18
5.2636 ریال6:14:19
5.2677 ریال6:07:19
5.2654 ریال5:56:19
5.2658 ریال5:49:18
5.2681 ریال5:35:20
5.2681 ریال5:35:19
5.2689 ریال5:28:18
5.2673 ریال5:21:18
5.2689 ریال5:07:17
5.2681 ریال5:00:26
5.2681 ریال5:00:25
5.2693 ریال4:49:16
5.2685 ریال4:42:18
5.2681 ریال4:28:17
5.2697 ریال4:21:16
5.2705 ریال4:14:16
5.2716 ریال4:00:31
5.2716 ریال4:00:30
5.2724 ریال3:56:17
5.2716 ریال3:49:16
5.2728 ریال3:42:18
5.2708 ریال3:35:17
5.2708 ریال3:35:17
5.272 ریال3:28:17
5.2736 ریال3:21:16
5.2716 ریال3:14:17
5.272 ریال3:07:17
5.2708 ریال3:00:34
5.2708 ریال3:00:34
5.2701 ریال2:56:18
5.2712 ریال2:49:16
5.2701 ریال2:42:17
5.2689 ریال2:35:17
5.2689 ریال2:35:16
5.2693 ریال2:28:18
5.2701 ریال2:21:16
5.2697 ریال2:14:17
5.2724 ریال2:07:18
5.2708 ریال2:00:43
5.2708 ریال2:00:42
5.2736 ریال1:56:17
5.2716 ریال1:49:16
5.2708 ریال1:35:19
5.2708 ریال1:35:17
5.2716 ریال1:28:18
5.2705 ریال1:21:17
5.2697 ریال1:14:17
5.2677 ریال1:07:17
5.2662 ریال1:00:30
5.2662 ریال1:00:30
5.2677 ریال0:56:17
5.2673 ریال0:49:16
5.2685 ریال0:42:19
5.2646 ریال0:35:18
5.2646 ریال0:35:18
5.2658 ریال0:28:16
5.265 ریال0:21:18
5.2658 ریال0:14:17
5.2638 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی