شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روبل بلاروس / یورو

  • نرخ فعلی:0.3694
  • بالاترین قیمت روز:0.3734
  • پایین ترین قیمت روز:0.3691
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3724
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۲:۲۹
  • نرخ روز گذشته:0.3728
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0034

نمودار کندل استیک روبل بلاروس / یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک روبل بلاروس / یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3694 ریال22:42:29
0.3695 ریال22:14:26
0.3697 ریال22:07:29
0.3695 ریال22:00:49
0.3695 ریال22:00:46
0.3694 ریال21:49:28
0.3696 ریال21:35:30
0.3696 ریال21:35:29
0.3697 ریال21:28:28
0.3696 ریال21:21:27
0.3694 ریال21:14:26
0.3695 ریال20:56:30
0.3693 ریال20:42:33
0.3695 ریال20:35:34
0.3695 ریال20:35:34
0.3697 ریال20:28:29
0.3694 ریال20:07:33
0.3695 ریال19:56:31
0.3691 ریال19:49:27
0.3694 ریال19:42:32
0.3697 ریال19:35:32
0.3697 ریال19:35:31
0.3699 ریال19:28:29
0.3701 ریال19:00:49
0.3701 ریال19:00:49
0.3704 ریال18:49:27
0.3708 ریال18:35:30
0.3708 ریال18:35:29
0.3706 ریال18:28:29
0.3708 ریال18:21:30
0.3705 ریال18:14:28
0.3707 ریال18:07:37
0.371 ریال18:01:25
0.371 ریال18:01:19
0.3706 ریال17:56:28
0.371 ریال17:49:27
0.3713 ریال17:42:32
0.3712 ریال17:35:33
0.3712 ریال17:35:33
0.3709 ریال17:28:28
0.3714 ریال17:21:27
0.3715 ریال17:14:29
0.3716 ریال17:07:30
0.3717 ریال17:00:52
0.3717 ریال17:00:52
0.3718 ریال16:56:29
0.3713 ریال16:49:24
0.3712 ریال16:42:31
0.3713 ریال16:35:32
0.3713 ریال16:35:31
0.3718 ریال16:28:27
0.3722 ریال16:21:28
0.3726 ریال16:14:28
0.3728 ریال16:07:29
0.3727 ریال16:00:58
0.3727 ریال16:00:56
0.3728 ریال15:56:28
0.3729 ریال15:49:26
0.3726 ریال15:42:27
0.3727 ریال15:35:34
0.3727 ریال15:35:34
0.3726 ریال15:28:26
0.3727 ریال15:07:30
0.3726 ریال15:00:46
0.3726 ریال15:00:43
0.3727 ریال14:56:29
0.3724 ریال14:49:26
0.3725 ریال14:35:30
0.373 ریال14:35:29
0.3728 ریال14:28:27
0.3724 ریال14:21:27
0.3727 ریال14:14:25
0.3729 ریال14:07:32
0.3728 ریال14:00:46
0.3728 ریال14:00:46
0.3729 ریال13:56:25
0.3728 ریال13:49:26
0.3727 ریال13:42:26
0.3722 ریال13:35:29
0.3722 ریال13:35:29
0.3727 ریال13:28:28
0.373 ریال13:21:26
0.3728 ریال13:07:27
0.3727 ریال13:00:44
0.3727 ریال13:00:43
0.3726 ریال12:56:24
0.3727 ریال12:49:24
0.3725 ریال12:42:26
0.3724 ریال12:35:28
0.3724 ریال12:35:27
0.3723 ریال12:28:25
0.3721 ریال12:21:24
0.3724 ریال12:14:24
0.3725 ریال12:00:54
0.3725 ریال12:00:52
0.3726 ریال11:56:24
0.3728 ریال11:49:22
0.3727 ریال11:42:25
0.3729 ریال11:35:26
0.3729 ریال11:35:25
0.3731 ریال11:21:21
0.3732 ریال11:14:19
0.3729 ریال11:00:34
0.3729 ریال11:00:34
0.3734 ریال10:56:18
0.3731 ریال10:35:21
0.3731 ریال10:35:21
0.3732 ریال10:28:18
0.3729 ریال10:14:18
0.3732 ریال10:07:20
0.373 ریال10:00:40
0.373 ریال10:00:40
0.3731 ریال9:49:17
0.373 ریال9:42:19
0.3732 ریال9:28:20
0.3731 ریال9:00:32
0.3731 ریال9:00:32
0.373 ریال8:56:19
0.3729 ریال8:49:17
0.3731 ریال8:42:18
0.3732 ریال7:28:18
0.3731 ریال7:07:18
0.373 ریال7:00:29
0.373 ریال7:00:29
0.3731 ریال6:49:16
0.373 ریال6:42:20
0.3731 ریال6:28:19
0.3732 ریال6:14:49
0.3731 ریال5:35:18
0.3731 ریال5:35:18
0.3732 ریال5:28:18
0.3731 ریال5:21:19
0.373 ریال5:00:35
0.373 ریال5:00:35
0.3729 ریال4:35:18
0.3729 ریال4:35:17
0.3728 ریال4:28:17
0.373 ریال4:07:19
0.3729 ریال4:00:44
0.3729 ریال4:00:40
0.373 ریال3:49:17
0.3729 ریال3:35:19
0.3729 ریال3:35:19
0.3731 ریال3:21:16
0.373 ریال3:14:17
0.3731 ریال3:07:16
0.373 ریال2:49:16
0.3727 ریال2:28:17
0.3728 ریال2:21:18
0.3727 ریال2:14:18
0.3728 ریال2:07:19
0.3726 ریال2:00:39
0.3726 ریال2:00:38
0.3727 ریال1:56:18
0.3726 ریال1:42:18
0.3727 ریال1:35:18
0.3727 ریال1:35:17
0.3728 ریال1:21:18
0.3729 ریال1:14:17
0.3728 ریال1:07:17
0.3729 ریال1:00:27
0.3729 ریال1:00:26
0.3728 ریال0:56:18
0.3729 ریال0:49:17
0.3728 ریال0:42:19
0.3727 ریال0:21:20
0.3726 ریال0:14:16
0.3724 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی