شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BWP/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0833
  • بالاترین قیمت روز:0.0833
  • پایین ترین قیمت روز:0.0828
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0828
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۰۸:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.0833
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک BWP/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BWP/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0833 ریال7:08:04
0.0828 ریال7:07:12
0.0833 ریال7:01:05
0.0828 ریال7:00:10
0.0828 ریال7:00:09
0.0833 ریال6:57:04
0.0828 ریال6:56:06
0.0833 ریال6:50:05
0.0833 ریال6:50:04
0.0828 ریال6:49:06
0.0833 ریال6:43:04
0.0828 ریال6:42:06
0.0833 ریال6:36:04
0.0828 ریال6:35:07
0.0828 ریال6:35:07
0.0833 ریال6:29:03
0.0828 ریال6:28:06
0.0833 ریال6:22:04
0.0828 ریال6:21:12
0.0833 ریال6:15:04
0.0833 ریال6:15:04
0.0828 ریال6:14:07
0.0833 ریال6:08:04
0.0828 ریال6:07:07
0.0833 ریال6:01:06
0.0828 ریال6:00:11
0.0828 ریال6:00:10
0.0833 ریال5:57:04
0.0828 ریال5:56:07
0.0833 ریال5:50:05
0.0833 ریال5:50:04
0.0828 ریال5:49:11
0.0833 ریال5:43:04
0.0828 ریال5:42:11
0.0833 ریال5:36:04
0.0828 ریال5:35:07
0.0828 ریال5:35:06
0.0833 ریال5:29:03
0.0828 ریال5:28:06
0.0833 ریال5:22:04
0.0828 ریال5:21:07
0.0833 ریال5:15:04
0.0833 ریال5:15:03
0.0828 ریال5:14:06
0.0833 ریال5:08:03
0.0828 ریال5:07:11
0.0833 ریال5:01:04
0.0828 ریال5:00:09
0.0828 ریال5:00:08
0.0833 ریال4:57:04
0.0828 ریال4:56:06
0.0833 ریال4:50:04
0.0833 ریال4:50:03
0.0828 ریال4:49:06
0.0833 ریال4:43:04
0.0828 ریال4:42:06
0.0833 ریال4:36:04
0.0828 ریال4:35:06
0.0828 ریال4:35:06
0.0833 ریال4:29:04
0.0828 ریال4:28:06
0.0833 ریال4:22:04
0.0828 ریال4:21:06
0.0833 ریال4:15:04
0.0833 ریال4:15:03
0.0828 ریال4:14:06
0.0833 ریال4:08:03
0.0828 ریال4:07:12
0.0833 ریال4:01:04
0.0828 ریال4:00:09
0.0828 ریال4:00:09
0.0833 ریال3:57:04
0.0828 ریال3:56:07
0.0833 ریال3:50:04
0.0833 ریال3:50:03
0.0828 ریال3:49:06
0.0833 ریال3:43:04
0.0828 ریال3:42:12
0.0833 ریال3:36:04
0.0828 ریال3:35:07
0.0828 ریال3:35:07
0.0833 ریال3:29:04
0.0828 ریال3:28:06
0.0833 ریال3:22:03
0.0828 ریال3:21:07
0.0833 ریال3:15:03
0.0833 ریال3:15:03
0.0828 ریال3:14:06
0.0833 ریال3:08:04
0.0828 ریال3:07:06
0.0833 ریال3:01:04
0.0828 ریال3:00:09
0.0828 ریال3:00:09
0.0833 ریال2:57:03
0.0828 ریال2:56:06
0.0833 ریال2:50:04
0.0833 ریال2:50:04
0.0828 ریال2:49:06
0.0833 ریال2:43:03
0.0828 ریال2:42:07
0.0833 ریال2:36:04
0.0828 ریال2:35:07
0.0828 ریال2:35:07
0.0833 ریال2:29:03
0.0828 ریال2:28:11
0.0833 ریال2:22:03
0.0828 ریال2:21:06
0.0833 ریال2:15:04
0.0833 ریال2:15:03
0.0828 ریال2:14:07
0.0833 ریال2:08:04
0.0828 ریال2:07:07
0.0833 ریال2:01:04
0.0828 ریال2:00:11
0.0828 ریال2:00:09
0.0833 ریال1:57:03
0.0828 ریال1:56:07
0.0833 ریال1:50:05
0.0833 ریال1:50:04
0.0828 ریال1:49:06
0.0833 ریال1:43:04
0.0828 ریال1:42:07
0.0833 ریال1:36:05
0.0828 ریال1:35:07
0.0828 ریال1:35:06
0.0833 ریال1:29:03
0.0828 ریال1:28:07
0.0833 ریال1:22:04
0.0828 ریال1:21:07
0.0833 ریال1:15:04
0.0833 ریال1:15:03
0.0828 ریال1:14:06
0.0833 ریال1:08:04
0.0828 ریال1:07:06
0.0833 ریال1:01:05
0.0828 ریال1:00:08
0.0828 ریال1:00:07
0.0833 ریال0:57:03
0.0828 ریال0:56:07
0.0833 ریال0:50:05
0.0833 ریال0:50:05
0.0828 ریال0:49:11
0.0833 ریال0:43:03
0.0828 ریال0:42:07
0.0833 ریال0:36:04
0.0828 ریال0:35:07
0.0828 ریال0:35:06
0.0833 ریال0:29:04
0.0828 ریال0:28:07
0.0833 ریال0:22:04
0.0828 ریال0:21:07
0.0833 ریال0:15:04
0.0833 ریال0:15:04
0.0828 ریال0:14:06
0.0833 ریال0:08:04
0.0828 ریال0:07:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی