شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BTC/NZD Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,152.82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,307 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 990.82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,614 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,316.18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,745 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 447.18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.64%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی