شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BTC/CZK Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 163,848 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,275 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 190,792 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 32,219 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 200,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41,548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 190,718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32,145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.27%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی