شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BTC/AUD Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,730 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 182.47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,079 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,531.47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,326.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,810.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.16%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی