iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BSE Sensex

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,664 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,366.71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,932 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,634.71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,137 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,839.71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,702.71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.45%