شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار باهاماس / دلار

  • نرخ فعلی:0.9997
  • بالاترین قیمت روز:0.9998
  • پایین ترین قیمت روز:0.9991
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9991
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۵:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.9994
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار باهاماس / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار باهاماس / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9997 ریال21:15:05
0.9997 ریال21:15:04
0.9994 ریال21:14:16
0.9997 ریال21:08:04
0.9994 ریال21:07:17
0.9997 ریال21:01:05
0.9994 ریال21:00:26
0.9994 ریال21:00:23
0.9997 ریال20:57:05
0.9994 ریال20:56:17
0.9997 ریال20:50:06
0.9997 ریال20:50:05
0.9994 ریال20:49:16
0.9997 ریال20:43:05
0.9994 ریال20:42:18
0.9997 ریال20:36:05
0.9994 ریال20:35:16
0.9994 ریال20:35:16
0.9997 ریال20:29:04
0.9994 ریال20:28:16
0.9997 ریال20:22:05
0.9994 ریال20:21:16
0.9997 ریال20:15:04
0.9997 ریال20:15:04
0.9994 ریال20:14:15
0.9997 ریال20:08:05
0.9994 ریال20:07:16
0.9997 ریال20:01:06
0.9994 ریال20:00:28
0.9994 ریال20:00:27
0.9997 ریال19:57:04
0.9994 ریال19:56:16
0.9997 ریال19:50:05
0.9997 ریال19:50:04
0.9994 ریال19:49:15
0.9997 ریال19:43:04
0.9994 ریال19:42:18
0.9997 ریال19:36:04
0.9994 ریال19:35:16
0.9994 ریال19:35:16
0.9997 ریال19:29:04
0.9994 ریال19:28:16
0.9997 ریال19:22:05
0.9994 ریال19:21:16
0.9997 ریال19:15:06
0.9997 ریال19:15:04
0.9994 ریال19:14:15
0.9997 ریال19:08:05
0.9994 ریال19:07:18
0.9997 ریال19:01:05
0.9994 ریال19:00:25
0.9994 ریال19:00:22
0.9997 ریال18:57:04
0.9994 ریال18:56:16
0.9997 ریال18:50:05
0.9997 ریال18:50:04
0.9994 ریال18:49:15
0.9997 ریال18:43:04
0.9994 ریال18:42:15
0.9997 ریال18:36:05
0.9994 ریال18:35:17
0.9994 ریال18:35:17
0.9997 ریال18:29:04
0.9994 ریال18:28:16
0.9997 ریال18:22:04
0.9994 ریال18:21:16
0.9997 ریال18:15:04
0.9997 ریال18:15:03
0.9994 ریال18:14:15
0.9997 ریال18:08:05
0.9994 ریال18:07:17
0.9997 ریال18:01:07
0.9994 ریال18:00:29
0.9994 ریال18:00:28
0.9997 ریال17:57:04
0.9994 ریال17:56:08
0.9997 ریال17:50:05
0.9997 ریال17:50:04
0.9994 ریال17:49:14
0.9997 ریال17:43:04
0.9994 ریال17:42:16
0.9997 ریال17:36:05
0.9994 ریال17:35:17
0.9994 ریال17:35:16
0.9997 ریال17:29:04
0.9994 ریال17:28:15
0.9997 ریال17:22:05
0.9994 ریال17:21:14
0.9997 ریال17:15:04
0.9997 ریال17:15:04
0.9994 ریال17:14:14
0.9997 ریال17:08:05
0.9994 ریال17:07:16
0.9997 ریال17:01:06
0.9994 ریال17:00:28
0.9994 ریال17:00:25
0.9997 ریال16:57:05
0.9994 ریال16:56:15
0.9997 ریال16:50:06
0.9997 ریال16:50:05
0.9994 ریال16:49:14
0.9997 ریال16:43:05
0.9994 ریال16:42:17
0.9997 ریال16:36:05
0.9994 ریال16:35:15
0.9994 ریال16:35:15
0.9997 ریال16:29:04
0.9994 ریال16:28:16
0.9997 ریال16:22:05
0.9994 ریال16:21:16
0.9997 ریال16:15:05
0.9997 ریال16:15:04
0.9994 ریال16:14:15
0.9997 ریال16:08:05
0.9994 ریال16:07:17
0.9997 ریال16:01:06
0.9994 ریال16:00:24
0.9994 ریال16:00:23
0.9997 ریال15:57:05
0.9994 ریال15:56:16
0.9997 ریال15:50:05
0.9997 ریال15:50:04
0.9994 ریال15:49:15
0.9997 ریال15:48:05
0.9994 ریال5:08:04
0.9998 ریال5:07:15
0.9994 ریال5:01:04
0.9998 ریال5:00:19
0.9998 ریال5:00:17
0.9994 ریال4:57:05
0.9998 ریال4:56:14
0.9994 ریال4:50:04
0.9994 ریال4:50:04
0.9998 ریال4:49:14
0.9994 ریال4:43:04
0.9998 ریال4:42:14
0.9994 ریال4:36:04
0.9998 ریال4:35:16
0.9998 ریال4:35:15
0.9994 ریال4:29:04
0.9998 ریال4:28:14
0.9994 ریال4:22:04
0.9998 ریال4:21:14
0.9994 ریال4:15:05
0.9994 ریال4:15:04
0.9998 ریال4:14:13
0.9994 ریال4:08:05
0.9998 ریال4:07:14
0.9994 ریال4:01:05
0.9998 ریال4:00:23
0.9998 ریال4:00:21
0.9994 ریال3:57:05
0.9998 ریال3:56:14
0.9994 ریال3:50:06
0.9994 ریال3:50:04
0.9998 ریال3:49:14
0.9994 ریال3:43:03
0.9998 ریال3:42:15
0.9994 ریال3:36:04
0.9998 ریال3:35:15
0.9998 ریال3:35:14
0.9994 ریال3:29:04
0.9998 ریال3:28:14
0.9994 ریال3:22:04
0.9998 ریال3:21:13
0.9994 ریال3:15:04
0.9994 ریال3:15:03
0.9998 ریال3:14:14
0.9994 ریال3:08:04
0.9998 ریال3:07:14
0.9994 ریال3:01:05
0.9991 ریال3:00:20
0.9991 ریال3:00:20
0.9994 ریال2:57:04
0.9991 ریال2:56:14
0.9994 ریال2:50:05
0.9994 ریال2:50:04
0.9991 ریال2:49:13
0.9994 ریال2:43:04
0.9991 ریال2:42:14
0.9994 ریال2:36:05
0.9991 ریال2:35:15
0.9991 ریال2:35:14
0.9994 ریال2:29:04
0.9991 ریال2:28:15
0.9994 ریال2:22:04
0.9991 ریال2:21:13
0.9994 ریال2:15:04
0.9994 ریال2:15:04
0.9991 ریال2:14:14
0.9994 ریال2:08:03
0.9991 ریال2:07:15
0.9994 ریال2:01:07
0.9991 ریال2:00:28
0.9991 ریال2:00:28
0.9994 ریال1:57:04
0.9991 ریال1:56:15
0.9994 ریال1:50:05
0.9994 ریال1:50:04
0.9991 ریال1:49:14
0.9994 ریال1:43:05
0.9991 ریال1:42:16
0.9994 ریال1:36:04
0.9991 ریال1:35:15
0.9991 ریال1:35:14
0.9994 ریال1:29:04
0.9991 ریال1:28:15
0.9994 ریال1:22:05
0.9991 ریال1:21:14
0.9994 ریال1:15:05
0.9994 ریال1:15:04
0.9991 ریال1:14:14
0.9994 ریال1:08:05
0.9991 ریال1:07:14
0.9994 ریال1:01:05
0.9991 ریال1:00:20
0.9991 ریال1:00:19
0.9994 ریال0:57:05
0.9991 ریال0:56:13
0.9994 ریال0:50:05
0.9994 ریال0:50:04
0.9991 ریال0:49:13
0.9994 ریال0:43:04
0.9991 ریال0:42:15
0.9994 ریال0:36:04
0.9991 ریال0:35:14
0.9991 ریال0:35:14
0.9994 ریال0:29:03
0.9991 ریال0:28:13
0.9994 ریال0:22:05
0.9991 ریال0:21:15
0.9994 ریال0:15:04
0.9994 ریال0:15:03
0.9991 ریال0:14:14
0.9994 ریال0:08:05
0.9991 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی