شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BSD/GBP Bid

  • نرخ فعلی:0.8159
  • بالاترین قیمت روز:0.8163
  • پایین ترین قیمت روز:0.8147
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8159
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۴۲:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.8162
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک BSD/GBP Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک BSD/GBP Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8159 ریال9:42:19
0.8161 ریال9:35:19
0.8161 ریال9:35:18
0.816 ریال9:28:19
0.8159 ریال9:21:19
0.8161 ریال9:14:17
0.8163 ریال9:07:21
0.8162 ریال9:00:33
0.8162 ریال9:00:32
0.8159 ریال8:56:57
0.816 ریال8:42:19
0.8159 ریال8:35:21
0.8159 ریال8:35:21
0.8155 ریال8:21:20
0.8156 ریال8:14:19
0.8153 ریال8:07:20
0.8152 ریال7:49:17
0.8151 ریال7:35:20
0.8151 ریال7:35:19
0.8153 ریال7:21:20
0.8157 ریال7:14:18
0.8153 ریال7:07:20
0.8151 ریال7:00:43
0.8151 ریال7:00:42
0.8149 ریال6:49:18
0.815 ریال6:42:21
0.8147 ریال6:28:20
0.815 ریال6:14:20
0.8151 ریال6:07:22
0.8154 ریال6:00:49
0.8154 ریال6:00:49
0.8156 ریال5:56:20
0.8151 ریال5:49:17
0.8152 ریال5:42:20
0.8151 ریال5:35:20
0.8151 ریال5:35:20
0.8154 ریال5:21:19
0.8152 ریال5:14:18
0.8153 ریال5:07:19
0.8156 ریال4:56:14
0.8154 ریال4:49:16
0.8155 ریال4:42:18
0.8152 ریال4:35:17
0.8152 ریال4:35:17
0.8153 ریال4:28:17
0.8155 ریال4:21:17
0.8154 ریال4:07:17
0.8153 ریال4:00:32
0.8153 ریال4:00:31
0.8152 ریال3:56:17
0.8151 ریال3:49:15
0.8154 ریال3:42:18
0.8155 ریال3:35:17
0.8155 ریال3:35:17
0.8156 ریال3:28:15
0.8157 ریال3:21:16
0.8155 ریال3:07:17
0.8156 ریال2:56:16
0.8154 ریال2:49:15
0.8155 ریال2:42:19
0.8154 ریال2:21:17
0.8155 ریال1:49:16
0.8162 ریال1:42:18
0.8155 ریال1:35:17
0.8155 ریال1:35:16
0.8157 ریال1:28:17
0.8158 ریال1:21:16
0.8159 ریال1:14:16
0.816 ریال1:07:18
0.8157 ریال0:49:15
0.8159 ریال0:35:17
0.8159 ریال0:35:17
0.8157 ریال0:14:17
0.8159 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی