شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار باهاماس / پوند انگلیس تقاضا

  • نرخ فعلی:0.8115
  • بالاترین قیمت روز:0.8135
  • پایین ترین قیمت روز:0.8094
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8117
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۴:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.8111
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دلار باهاماس / پوند انگلیس تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار باهاماس / پوند انگلیس تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8115 ریال15:14:19
0.812 ریال15:07:20
0.8122 ریال14:56:21
0.8121 ریال14:49:19
0.8129 ریال14:42:22
0.8133 ریال14:35:21
0.8133 ریال14:35:21
0.8132 ریال14:28:22
0.8135 ریال14:21:20
0.8127 ریال14:07:23
0.8123 ریال13:56:19
0.8122 ریال13:49:19
0.8128 ریال13:42:21
0.8133 ریال13:35:22
0.8133 ریال13:35:22
0.8134 ریال13:28:21
0.8133 ریال13:21:21
0.8127 ریال13:07:22
0.8129 ریال13:00:30
0.8129 ریال13:00:30
0.8124 ریال12:56:21
0.8121 ریال12:49:18
0.812 ریال12:42:21
0.8126 ریال12:35:22
0.8126 ریال12:35:22
0.8114 ریال12:21:20
0.8112 ریال12:14:18
0.8116 ریال12:07:24
0.8108 ریال11:56:20
0.8103 ریال11:49:19
0.81 ریال11:42:21
0.8101 ریال11:35:21
0.8101 ریال11:35:20
0.8106 ریال11:21:19
0.8108 ریال11:14:19
0.8106 ریال11:00:36
0.8106 ریال11:00:36
0.8107 ریال10:56:19
0.8104 ریال10:49:18
0.8097 ریال10:42:19
0.81 ریال10:35:19
0.81 ریال10:35:18
0.8094 ریال10:28:20
0.8097 ریال10:21:19
0.8101 ریال10:14:17
0.8104 ریال10:07:19
0.8106 ریال10:00:35
0.8106 ریال10:00:34
0.8104 ریال9:49:17
0.8101 ریال9:42:18
0.8106 ریال9:35:19
0.8106 ریال9:35:19
0.8109 ریال9:28:18
0.8108 ریال9:21:18
0.8106 ریال9:14:18
0.8109 ریال8:56:39
0.8111 ریال8:49:20
0.8112 ریال8:35:23
0.8112 ریال8:35:22
0.8111 ریال8:21:19
0.8112 ریال8:14:18
0.8113 ریال8:07:20
0.8114 ریال8:00:41
0.8114 ریال8:00:41
0.8115 ریال7:56:20
0.8114 ریال7:35:22
0.8114 ریال7:35:22
0.8115 ریال7:21:20
0.8116 ریال7:07:21
0.8115 ریال6:56:20
0.8116 ریال6:49:17
0.8114 ریال6:35:23
0.8114 ریال6:35:22
0.8116 ریال6:21:21
0.8117 ریال6:14:19
0.8116 ریال6:07:20
0.8118 ریال6:00:55
0.8118 ریال6:00:52
0.812 ریال5:56:20
0.8117 ریال5:49:18
0.8114 ریال5:42:21
0.8115 ریال5:35:21
0.8115 ریال5:35:21
0.8114 ریال5:28:20
0.8116 ریال5:21:19
0.8112 ریال5:14:19
0.8116 ریال5:07:19
0.8124 ریال4:56:19
0.8121 ریال4:49:17
0.8122 ریال4:42:19
0.8119 ریال4:35:19
0.8119 ریال4:35:18
0.8118 ریال4:07:18
0.8124 ریال4:00:35
0.8124 ریال4:00:35
0.8117 ریال3:56:17
0.8118 ریال3:42:17
0.8117 ریال3:35:18
0.8117 ریال3:35:18
0.8116 ریال3:21:17
0.8118 ریال3:14:16
0.8115 ریال2:56:17
0.8116 ریال2:35:19
0.8116 ریال2:35:19
0.812 ریال1:56:17
0.8116 ریال1:49:16
0.812 ریال1:42:19
0.8117 ریال1:28:16
0.8118 ریال1:21:18
0.812 ریال1:14:17
0.8117 ریال1:07:18
0.8116 ریال1:00:30
0.8116 ریال1:00:29
0.8117 ریال0:56:18
0.8119 ریال0:42:18
0.8123 ریال0:35:19
0.8123 ریال0:35:19
0.812 ریال0:28:18
0.8116 ریال0:21:18
0.812 ریال0:14:17
0.8117 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی