شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/XOF Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.4%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی