شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رئال برزیل / بولیوار ونزوئلا

  • نرخ فعلی:40023.7148
  • بالاترین قیمت روز:40219.409
  • پایین ترین قیمت روز:38440.8805
  • بیشترین مقدار نوسان روز:351.33
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:38,530.1166
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۴:۲۱
  • نرخ روز گذشته:38,555.3124
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,468.4024

نمودار کندل استیک رئال برزیل / بولیوار ونزوئلا در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / بولیوار ونزوئلا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
40,023.7148 ریال21:14:21
39,986.253 ریال21:00:36
39,986.253 ریال21:00:36
40,002.7598 ریال20:56:23
40,058.8234 ریال20:49:21
40,061.2469 ریال20:42:23
40,132.063 ریال20:35:23
40,132.063 ریال20:35:23
40,164.5195 ریال20:21:21
40,166.5497 ریال20:14:20
40,219.409 ریال20:07:23
40,128.8202 ریال20:00:45
40,128.8202 ریال20:00:44
40,081.4545 ریال19:56:22
40,072.5607 ریال19:49:20
39,992.2905 ریال19:42:24
39,972.5748 ریال19:35:22
39,972.5748 ریال19:35:22
39,965.7392 ریال19:28:22
39,885.896 ریال19:21:20
39,903.5223 ریال19:14:20
39,836.705 ریال19:07:23
39,851.8893 ریال19:00:38
39,851.8893 ریال19:00:37
39,819.1377 ریال18:56:21
39,921.9664 ریال18:49:20
39,870.6858 ریال18:42:21
39,799.991 ریال18:35:24
39,799.991 ریال18:35:23
39,867.4851 ریال18:28:21
39,881.8922 ریال18:14:19
39,859.8856 ریال18:07:24
39,787.6352 ریال18:00:53
39,787.6352 ریال18:00:53
39,696.9955 ریال17:49:19
39,651.0389 ریال17:42:21
39,673.2116 ریال17:35:23
39,673.2116 ریال17:35:23
39,546.45 ریال17:28:19
39,535.0379 ریال17:21:22
39,399.7769 ریال17:14:20
39,247.9833 ریال17:07:22
39,282.9087 ریال17:00:49
39,282.9087 ریال17:00:47
39,183.728 ریال16:56:20
39,191.4584 ریال16:49:18
38,840.1253 ریال16:42:22
38,809.3941 ریال1:42:21
38,809.015 ریال1:28:19
38,676.4089 ریال1:21:19
38,659.4736 ریال1:14:19
38,485.0719 ریال1:07:18
38,468.2072 ریال1:00:34
38,468.2072 ریال1:00:33
38,533.8751 ریال0:56:18
38,500.0751 ریال0:49:17
38,530.1166 ریال0:42:20
38,440.8805 ریال0:35:19
38,440.8805 ریال0:35:19
38,492.572 ریال0:28:17
38,547.0355 ریال0:21:19
38,515.09 ریال0:14:18
38,530.1166 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی