شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رئال برزیل / دلار

  • نرخ فعلی:0.1903
  • بالاترین قیمت روز:0.1914
  • پایین ترین قیمت روز:0.187
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.189
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۲:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.187
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0033

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1903 ریال23:02:07
0.1905 ریال23:01:36
0.1905 ریال23:01:35
0.1904 ریال22:57:37
0.1905 ریال22:56:49
0.1903 ریال22:51:45
0.1904 ریال22:50:51
0.1904 ریال22:50:51
0.1905 ریال22:49:46
0.1904 ریال22:46:41
0.1905 ریال22:36:41
0.1906 ریال22:35:54
0.1906 ریال22:35:51
0.1907 ریال22:31:47
0.1905 ریال22:29:39
0.1906 ریال22:28:48
0.1905 ریال22:22:36
0.1904 ریال22:21:53
0.1906 ریال22:15:44
0.1906 ریال22:15:41
0.1904 ریال22:14:48
0.1906 ریال22:11:44
0.1905 ریال22:08:43
0.1904 ریال22:07:50
0.1905 ریال22:01:57
0.1906 ریال22:01:36
0.1906 ریال22:01:34
0.1904 ریال21:57:38
0.1906 ریال21:56:49
0.1907 ریال21:51:43
0.1905 ریال21:50:50
0.1905 ریال21:50:50
0.1906 ریال21:49:49
0.1905 ریال21:46:44
0.1904 ریال21:43:37
0.1906 ریال21:42:47
0.1904 ریال21:41:46
0.1906 ریال21:36:45
0.1907 ریال21:35:56
0.1907 ریال21:35:55
0.1906 ریال21:29:37
0.1907 ریال21:28:46
0.1906 ریال21:22:36
0.1908 ریال21:21:55
0.1907 ریال21:16:40
0.1908 ریال21:01:50
0.1911 ریال21:01:26
0.1911 ریال21:01:26
0.1907 ریال20:57:43
0.1911 ریال20:56:56
0.1907 ریال20:51:50
0.1908 ریال20:50:48
0.1908 ریال20:50:47
0.1911 ریال20:49:54
0.1908 ریال20:43:39
0.1911 ریال20:42:53
0.1908 ریال20:41:44
0.1911 ریال20:36:43
0.1913 ریال20:36:00
0.1913 ریال20:35:57
0.1911 ریال20:31:50
0.1913 ریال20:26:43
0.1914 ریال20:22:39
0.1911 ریال20:21:50
0.1914 ریال20:16:41
0.1911 ریال20:02:16
0.1911 ریال20:01:48
0.1911 ریال20:01:45
0.191 ریال19:57:37
0.1911 ریال19:56:53
0.191 ریال19:50:51
0.191 ریال19:50:50
0.1911 ریال19:49:47
0.191 ریال19:43:39
0.1911 ریال19:42:48
0.191 ریال19:36:42
0.1911 ریال19:35:53
0.1911 ریال19:35:50
0.191 ریال19:29:36
0.1911 ریال19:28:48
0.191 ریال19:26:37
0.1911 ریال19:22:38
0.1912 ریال19:16:42
0.1911 ریال19:15:40
0.1911 ریال19:15:39
0.1912 ریال19:14:44
0.1911 ریال19:11:39
0.191 ریال19:08:39
0.1907 ریال19:07:45
0.191 ریال19:06:40
0.1911 ریال19:01:57
0.1907 ریال19:01:36
0.1907 ریال19:01:36
0.1912 ریال18:57:37
0.1907 ریال18:56:50
0.1909 ریال18:51:40
0.1906 ریال18:50:44
0.1906 ریال18:50:43
0.1907 ریال18:49:47
0.1906 ریال18:43:35
0.1902 ریال18:42:45
0.1906 ریال18:41:42
0.1907 ریال18:36:38
0.1902 ریال18:35:55
0.1902 ریال18:35:53
0.1907 ریال18:31:45
0.1906 ریال18:29:33
0.1902 ریال18:28:45
0.1906 ریال18:22:34
0.19 ریال18:21:52
0.1904 ریال18:16:36
0.1897 ریال18:15:37
0.1897 ریال18:15:37
0.19 ریال18:14:47
0.1897 ریال18:11:45
0.1898 ریال18:08:38
0.19 ریال18:07:51
0.1898 ریال18:06:46
0.1901 ریال18:02:06
0.19 ریال17:56:49
0.1901 ریال17:50:51
0.1901 ریال17:50:48
0.19 ریال17:49:44
0.1901 ریال17:46:39
0.19 ریال17:36:37
0.1901 ریال17:35:49
0.1901 ریال17:35:49
0.19 ریال17:31:43
0.1899 ریال17:29:33
0.1901 ریال17:28:43
0.1899 ریال17:22:32
0.1895 ریال17:21:49
0.19 ریال17:15:41
0.19 ریال17:15:38
0.1895 ریال17:14:41
0.19 ریال17:11:35
0.1897 ریال17:08:35
0.1895 ریال17:07:42
0.1897 ریال17:06:42
0.1896 ریال17:01:53
0.189 ریال17:01:25
0.189 ریال17:01:25
0.1895 ریال16:57:32
0.189 ریال16:56:43
0.1891 ریال16:51:38
0.1892 ریال16:50:41
0.1892 ریال16:50:40
0.189 ریال16:49:40
0.1892 ریال16:46:34
0.1894 ریال16:43:29
0.187 ریال16:42:39
0.1894 ریال16:41:35
0.189 ریال16:36:33
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی