شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رئال برزیل / دلار

  • نرخ فعلی:0.2398
  • بالاترین قیمت روز:0.2403
  • پایین ترین قیمت روز:0.2398
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2389
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۰:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.2403
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2398 ریال0:50:07
0.2398 ریال0:50:06
0.2399 ریال0:49:15
0.2398 ریال0:43:06
0.2399 ریال0:42:18
0.2398 ریال0:41:06
0.2399 ریال0:36:05
0.2401 ریال0:35:19
0.2401 ریال0:35:18
0.2399 ریال0:29:05
0.2401 ریال0:28:14
0.2399 ریال0:25:06
0.2399 ریال0:25:04
0.24 ریال0:22:05
0.2401 ریال0:15:06
0.2401 ریال0:15:05
0.2403 ریال0:14:16
0.2401 ریال0:11:07
0.2402 ریال0:08:05
0.2403 ریال0:07:17
0.2402 ریال0:06:08
0.2403 ریال17:05:20
0.2403 ریال17:05:17
0.2402 ریال17:03:17
0.24 ریال17:01:25
0.2398 ریال17:01:09
0.2398 ریال17:01:02
0.2401 ریال16:59:14
0.24 ریال16:57:12
0.2398 ریال16:56:30
0.2399 ریال16:55:17
0.2399 ریال16:55:17
0.2398 ریال16:45:08
0.2397 ریال16:43:12
0.2398 ریال16:37:13
0.2397 ریال16:36:13
0.2393 ریال16:35:37
0.2393 ریال16:35:36
0.2399 ریال16:31:24
0.2398 ریال16:29:14
0.2393 ریال16:28:29
0.2399 ریال16:27:13
0.24 ریال16:25:24
0.24 ریال16:25:19
0.2398 ریال16:22:16
0.2393 ریال16:21:37
0.2397 ریال16:19:16
0.2396 ریال16:17:45
0.2393 ریال16:16:57
0.2389 ریال16:15:20
0.2393 ریال16:11:57
0.2392 ریال16:09:48
0.2389 ریال16:08:15
0.2392 ریال16:05:21
0.2392 ریال16:04:24
0.2393 ریال16:03:47
0.2393 ریال16:03:00
0.2389 ریال16:02:57
0.2389 ریال16:02:51
0.2392 ریال15:59:57
0.2391 ریال15:57:57
0.2389 ریال15:52:09
0.2389 ریال15:51:35
0.2389 ریال15:51:35
0.2391 ریال15:50:24
0.2388 ریال15:47:49
0.2389 ریال15:46:19
0.2389 ریال15:46:15
0.2387 ریال15:44:52
0.2391 ریال15:43:23
0.2387 ریال15:42:16
0.2389 ریال15:39:52
0.2388 ریال15:37:47
0.2391 ریال15:36:46
0.2391 ریال15:36:43
0.2387 ریال15:33:55
0.2391 ریال15:27:52
0.2389 ریال15:23:49
0.2391 ریال15:22:44
0.2389 ریال15:17:52
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات