شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رئال برزیل / لئو رومانی

  • نرخ فعلی:0.8655
  • بالاترین قیمت روز:0.8665
  • پایین ترین قیمت روز:0.831
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.88%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8329
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۱:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.8334
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0321

نمودار کندل استیک رئال برزیل / لئو رومانی در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / لئو رومانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8655 ریال20:21:21
0.866 ریال20:14:20
0.8665 ریال20:07:23
0.8641 ریال20:00:45
0.8641 ریال20:00:44
0.8635 ریال19:56:22
0.863 ریال19:49:20
0.8614 ریال19:42:24
0.8607 ریال19:35:22
0.8607 ریال19:35:22
0.8612 ریال19:28:22
0.8605 ریال19:14:20
0.8597 ریال19:07:23
0.8589 ریال19:00:38
0.8589 ریال19:00:37
0.8587 ریال18:56:21
0.8621 ریال18:49:20
0.8607 ریال18:42:21
0.8587 ریال18:35:24
0.8587 ریال18:35:23
0.8591 ریال18:28:21
0.8594 ریال18:14:19
0.858 ریال18:07:24
0.8571 ریال18:00:53
0.8571 ریال18:00:53
0.8555 ریال17:49:19
0.8563 ریال17:42:21
0.852 ریال17:35:23
0.852 ریال17:35:23
0.8526 ریال17:28:19
0.8524 ریال17:21:20
0.8495 ریال17:14:20
0.844 ریال17:07:22
0.8451 ریال17:00:49
0.8451 ریال17:00:47
0.8428 ریال16:56:20
0.8414 ریال16:49:18
0.8349 ریال16:42:22
0.8344 ریال16:35:21
0.8344 ریال16:35:21
0.8348 ریال16:21:19
0.8347 ریال16:14:19
0.8346 ریال16:00:47
0.8346 ریال16:00:47
0.8344 ریال15:56:21
0.8346 ریال15:49:20
0.835 ریال15:35:21
0.835 ریال15:35:20
0.8352 ریال15:28:19
0.8355 ریال15:21:20
0.8353 ریال15:14:18
0.8357 ریال15:07:20
0.8356 ریال15:00:36
0.8356 ریال15:00:36
0.8355 ریال14:56:20
0.8356 ریال14:49:18
0.8347 ریال14:35:20
0.8347 ریال14:35:19
0.8346 ریال14:28:20
0.835 ریال14:14:18
0.8356 ریال14:00:46
0.8356 ریال14:00:46
0.8349 ریال13:56:21
0.8348 ریال13:49:18
0.835 ریال13:42:21
0.8352 ریال13:35:20
0.8352 ریال13:35:19
0.8349 ریال13:28:21
0.8339 ریال13:21:19
0.8341 ریال13:14:18
0.8339 ریال13:07:20
0.8337 ریال13:00:33
0.8337 ریال13:00:33
0.8334 ریال12:49:18
0.8336 ریال12:42:18
0.8334 ریال12:35:19
0.8334 ریال12:35:18
0.8337 ریال12:28:20
0.8328 ریال12:14:19
0.8331 ریال12:07:23
0.833 ریال12:00:44
0.833 ریال12:00:44
0.8324 ریال11:56:20
0.8314 ریال11:49:18
0.8319 ریال11:42:20
0.8315 ریال11:35:20
0.8315 ریال11:35:19
0.8317 ریال11:28:19
0.8315 ریال11:21:19
0.831 ریال11:14:18
0.8314 ریال11:07:19
0.8321 ریال10:56:18
0.8319 ریال10:49:17
0.8316 ریال10:42:21
0.832 ریال10:28:20
0.8335 ریال10:14:17
0.8333 ریال10:00:37
0.8333 ریال10:00:37
0.8332 ریال9:56:17
0.8333 ریال9:49:17
0.8332 ریال9:42:19
0.8329 ریال9:35:19
0.8329 ریال9:35:18
0.8332 ریال9:28:19
0.833 ریال9:21:18
0.8328 ریال9:14:18
0.8334 ریال9:07:19
0.8335 ریال9:02:13
0.8335 ریال9:02:13
0.8338 ریال8:56:20
0.834 ریال8:49:18
0.8338 ریال8:42:19
0.8339 ریال8:35:20
0.8339 ریال8:35:19
0.834 ریال8:21:18
0.8342 ریال8:14:18
0.8343 ریال8:07:20
0.8342 ریال8:00:40
0.8342 ریال8:00:40
0.8343 ریال7:49:17
0.8345 ریال7:35:19
0.8345 ریال7:35:18
0.8344 ریال7:28:19
0.8346 ریال7:21:18
0.8347 ریال7:14:18
0.8348 ریال7:00:37
0.8348 ریال7:00:37
0.8346 ریال6:56:19
0.8348 ریال6:49:19
0.8347 ریال6:35:20
0.8347 ریال6:35:19
0.8346 ریال6:14:21
0.8343 ریال6:07:21
0.8345 ریال6:00:46
0.8345 ریال6:00:42
0.8346 ریال5:56:20
0.8343 ریال5:49:19
0.8341 ریال5:42:20
0.8343 ریال5:35:22
0.8343 ریال5:35:20
0.8338 ریال5:28:19
0.8339 ریال5:14:18
0.8336 ریال5:07:18
0.8337 ریال5:00:29
0.8337 ریال5:00:27
0.8338 ریال4:56:18
0.8337 ریال4:49:18
0.8342 ریال4:42:19
0.834 ریال4:35:19
0.834 ریال4:35:18
0.8341 ریال4:14:17
0.8337 ریال3:56:18
0.834 ریال3:49:18
0.8341 ریال3:42:19
0.8342 ریال3:28:19
0.8339 ریال3:21:16
0.834 ریال3:14:18
0.8338 ریال3:07:18
0.834 ریال3:00:36
0.834 ریال3:00:36
0.8342 ریال2:56:19
0.8344 ریال2:35:17
0.8344 ریال2:35:17
0.8343 ریال2:28:19
0.834 ریال2:21:16
0.8342 ریال2:00:46
0.8342 ریال2:00:45
0.8344 ریال1:56:18
0.8343 ریال1:49:17
0.8341 ریال1:42:21
0.8343 ریال1:35:20
0.8343 ریال1:35:19
0.834 ریال1:28:19
0.8316 ریال1:21:19
0.8317 ریال1:14:19
0.8327 ریال1:07:18
0.8323 ریال1:00:34
0.8323 ریال1:00:33
0.8339 ریال0:56:18
0.8332 ریال0:49:17
0.834 ریال0:42:20
0.8317 ریال0:35:19
0.8317 ریال0:35:19
0.8326 ریال0:28:17
0.8337 ریال0:14:18
0.8329 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی