شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/PYG Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 60.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 103.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,459 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 235.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,514 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 290.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.79%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی