شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رئال برزیل / کرون نروژ

  • نرخ فعلی:1.8307
  • بالاترین قیمت روز:1.8794
  • پایین ترین قیمت روز:1.8279
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8602
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۹:۲۷
  • نرخ روز گذشته:1.855
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0243

نمودار کندل استیک رئال برزیل / کرون نروژ در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / کرون نروژ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8307 ریال22:49:27
1.8323 ریال22:42:29
1.8331 ریال22:35:30
1.8331 ریال22:35:30
1.8314 ریال22:28:30
1.8289 ریال22:21:26
1.8301 ریال22:14:26
1.83 ریال22:07:29
1.8304 ریال22:00:47
1.8304 ریال22:00:46
1.8288 ریال21:56:28
1.8279 ریال21:49:28
1.8291 ریال21:42:28
1.8321 ریال21:21:27
1.8336 ریال21:14:26
1.8348 ریال21:07:31
1.8399 ریال21:00:43
1.8399 ریال21:00:42
1.8369 ریال20:56:30
1.8356 ریال20:49:27
1.8358 ریال20:42:33
1.8368 ریال20:35:33
1.8368 ریال20:35:33
1.8382 ریال20:28:28
1.835 ریال20:21:27
1.8354 ریال20:14:27
1.8304 ریال20:07:32
1.8309 ریال20:01:01
1.8309 ریال20:01:01
1.8306 ریال19:56:31
1.8329 ریال19:49:27
1.8295 ریال19:35:32
1.8295 ریال19:35:31
1.8319 ریال19:28:29
1.8405 ریال19:21:31
1.8334 ریال19:14:27
1.83 ریال19:07:29
1.8301 ریال19:00:48
1.8301 ریال19:00:48
1.8318 ریال18:56:29
1.8346 ریال18:49:27
1.8351 ریال18:35:30
1.8351 ریال18:35:29
1.8381 ریال18:28:28
1.8407 ریال18:21:30
1.8465 ریال18:14:28
1.851 ریال18:07:36
1.8518 ریال18:01:21
1.8518 ریال18:01:16
1.8502 ریال17:56:28
1.8505 ریال17:49:26
1.8453 ریال17:42:31
1.848 ریال17:35:33
1.848 ریال17:35:32
1.8445 ریال17:28:28
1.8471 ریال17:14:29
1.8507 ریال17:00:52
1.8507 ریال17:00:51
1.856 ریال16:56:29
1.867 ریال16:49:24
1.8692 ریال16:42:30
1.8546 ریال16:35:32
1.8546 ریال16:35:31
1.8635 ریال16:28:27
1.8683 ریال16:21:27
1.8692 ریال16:14:28
1.87 ریال16:07:29
1.8698 ریال16:00:57
1.8698 ریال16:00:56
1.869 ریال15:56:27
1.8696 ریال15:49:26
1.8708 ریال15:42:27
1.8719 ریال15:35:34
1.8719 ریال15:35:34
1.8721 ریال15:28:26
1.871 ریال15:21:26
1.8707 ریال15:14:24
1.8716 ریال15:07:30
1.8714 ریال15:00:46
1.8714 ریال15:00:43
1.8707 ریال14:56:29
1.8718 ریال14:49:26
1.8723 ریال14:42:27
1.8738 ریال14:35:30
1.8742 ریال14:35:29
1.8748 ریال14:28:27
1.8755 ریال14:21:27
1.8745 ریال14:14:25
1.875 ریال14:07:32
1.8752 ریال14:00:45
1.8752 ریال14:00:45
1.8733 ریال13:56:25
1.8746 ریال13:49:26
1.8744 ریال13:42:26
1.8735 ریال13:35:29
1.8735 ریال13:35:29
1.8753 ریال13:28:28
1.878 ریال13:21:26
1.8756 ریال13:14:25
1.8765 ریال13:07:27
1.8757 ریال13:00:44
1.8757 ریال13:00:43
1.8738 ریال12:56:24
1.8743 ریال12:49:24
1.8758 ریال12:42:26
1.8752 ریال12:35:27
1.8752 ریال12:35:27
1.8761 ریال12:28:24
1.876 ریال12:21:24
1.8774 ریال12:14:24
1.8786 ریال12:07:30
1.8761 ریال12:00:54
1.8761 ریال12:00:51
1.8773 ریال11:56:24
1.8794 ریال11:49:22
1.8773 ریال11:42:24
1.8778 ریال11:35:26
1.8778 ریال11:35:25
1.877 ریال11:28:24
1.8752 ریال11:14:18
1.8755 ریال11:07:19
1.8754 ریال11:00:34
1.8754 ریال11:00:34
1.8742 ریال10:56:18
1.8734 ریال10:49:18
1.873 ریال10:42:19
1.8758 ریال10:35:21
1.8758 ریال10:35:21
1.8742 ریال10:28:17
1.8739 ریال10:14:17
1.8745 ریال10:00:40
1.8745 ریال10:00:40
1.8733 ریال9:56:19
1.8746 ریال9:49:17
1.8752 ریال9:42:18
1.8756 ریال9:28:19
1.8751 ریال9:14:17
1.8754 ریال9:07:16
1.8757 ریال9:00:32
1.8757 ریال9:00:31
1.8766 ریال8:56:19
1.8755 ریال8:49:17
1.8752 ریال8:42:18
1.8755 ریال8:35:18
1.8755 ریال8:35:18
1.8753 ریال8:28:18
1.8752 ریال8:21:18
1.8754 ریال8:14:17
1.8756 ریال8:07:22
1.8755 ریال7:56:18
1.8753 ریال7:49:17
1.8756 ریال7:42:19
1.8757 ریال7:35:19
1.8757 ریال7:35:18
1.8751 ریال7:28:18
1.8746 ریال7:21:21
1.8747 ریال7:14:17
1.8734 ریال7:07:18
1.8733 ریال7:00:29
1.8733 ریال7:00:29
1.8737 ریال6:56:18
1.8736 ریال6:42:19
1.8731 ریال6:35:21
1.8731 ریال6:35:20
1.8735 ریال6:28:19
1.8737 ریال6:21:18
1.8733 ریال6:14:49
1.871 ریال6:09:06
1.8706 ریال6:00:44
1.8706 ریال6:00:44
1.8716 ریال5:57:59
1.8722 ریال5:49:18
1.872 ریال5:42:18
1.8721 ریال5:35:18
1.8721 ریال5:35:18
1.8723 ریال5:28:18
1.8707 ریال5:21:19
1.8708 ریال5:14:18
1.8703 ریال5:07:18
1.8702 ریال5:00:35
1.8702 ریال5:00:34
1.8688 ریال4:49:18
1.8682 ریال4:42:18
1.8675 ریال4:35:18
1.8675 ریال4:35:17
1.8674 ریال4:28:17
1.8677 ریال4:21:18
1.8678 ریال4:14:17
1.869 ریال4:07:19
1.868 ریال4:00:44
1.868 ریال4:00:40
1.8673 ریال3:56:18
1.8672 ریال3:49:17
1.868 ریال3:35:19
1.868 ریال3:35:19
1.8681 ریال3:28:17
1.8683 ریال3:21:16
1.8684 ریال3:14:16
1.8683 ریال3:00:29
1.8683 ریال3:00:29
1.8682 ریال2:56:18
1.8679 ریال2:42:21
1.8676 ریال2:35:21
1.8676 ریال2:35:21
1.8684 ریال2:28:16
1.8688 ریال2:21:18
1.8685 ریال2:14:18
1.8692 ریال2:00:38
1.8692 ریال2:00:38
1.8728 ریال1:56:18
1.8722 ریال1:49:18
1.8721 ریال1:42:18
1.8655 ریال1:35:18
1.8655 ریال1:35:17
1.8643 ریال1:28:18
1.8604 ریال1:21:18
1.8572 ریال1:14:17
1.8561 ریال1:07:17
1.8547 ریال1:00:27
1.8547 ریال1:00:25
1.8546 ریال0:56:18
1.8569 ریال0:49:17
1.8584 ریال0:42:19
1.8578 ریال0:35:19
1.8578 ریال0:35:19
1.8589 ریال0:28:18
1.8621 ریال0:21:20
1.8646 ریال0:14:16
1.8602 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی