شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رئال برزیل / ین ژاپن تقاضا

  • نرخ فعلی:19.846
  • بالاترین قیمت روز:20.076
  • پایین ترین قیمت روز:19.818
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.53%
  • نرخ بازگشایی بازار:20.076
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۵:۲۲
  • نرخ روز گذشته:20.122
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.276

نمودار کندل استیک رئال برزیل / ین ژاپن تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / ین ژاپن تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19.846 ریال13:35:22
19.846 ریال13:35:22
19.852 ریال13:28:21
19.857 ریال13:14:19
19.848 ریال13:07:22
19.844 ریال13:00:30
19.844 ریال13:00:30
19.833 ریال12:49:18
19.831 ریال12:42:21
19.839 ریال12:35:22
19.839 ریال12:35:22
19.841 ریال12:28:21
19.835 ریال12:21:20
19.831 ریال12:14:18
19.839 ریال12:07:24
19.837 ریال11:56:20
19.828 ریال11:49:19
19.824 ریال11:42:21
19.829 ریال11:35:21
19.829 ریال11:35:20
19.837 ریال11:21:19
19.839 ریال11:14:18
19.837 ریال11:07:20
19.828 ریال11:00:35
19.828 ریال11:00:34
19.831 ریال10:56:18
19.824 ریال10:49:18
19.82 ریال10:42:18
19.818 ریال10:35:18
19.818 ریال10:35:17
19.822 ریال10:28:19
19.833 ریال10:21:19
19.837 ریال10:14:17
19.833 ریال10:07:18
19.837 ریال10:00:33
19.837 ریال10:00:32
19.835 ریال9:56:19
19.828 ریال9:49:17
19.831 ریال9:42:17
19.833 ریال9:35:18
19.833 ریال9:35:18
19.85 ریال9:28:17
19.855 ریال9:21:18
19.852 ریال9:14:17
19.855 ریال9:07:20
19.859 ریال8:56:38
19.865 ریال8:49:19
19.872 ریال8:28:20
19.878 ریال8:14:17
19.876 ریال8:07:20
19.874 ریال7:56:20
19.872 ریال7:42:18
19.878 ریال7:28:20
19.879 ریال7:07:20
19.876 ریال6:56:19
19.878 ریال6:35:22
19.878 ریال6:35:21
19.876 ریال6:28:21
19.885 ریال6:21:20
19.887 ریال5:56:19
19.89 ریال5:49:17
19.889 ریال5:42:20
19.887 ریال5:35:20
19.887 ریال5:35:19
19.907 ریال5:28:19
19.916 ریال5:21:19
19.918 ریال5:14:18
19.92 ریال5:07:19
19.922 ریال4:56:18
19.924 ریال4:49:17
19.918 ریال4:28:17
19.922 ریال4:21:17
19.926 ریال4:14:16
19.929 ریال4:07:17
19.927 ریال4:00:34
19.927 ریال4:00:33
19.931 ریال3:42:16
19.924 ریال3:35:17
19.924 ریال3:35:17
19.922 ریال3:28:17
19.924 ریال3:21:16
19.926 ریال3:14:15
19.927 ریال3:07:19
19.926 ریال3:00:26
19.926 ریال3:00:26
19.927 ریال2:56:17
19.922 ریال2:49:16
19.92 ریال2:42:19
19.916 ریال2:28:18
19.918 ریال2:21:18
19.916 ریال2:07:18
19.918 ریال1:56:16
19.92 ریال1:42:18
19.921 ریال1:35:19
19.921 ریال1:35:17
19.928 ریال1:28:16
19.958 ریال1:21:17
19.955 ریال1:14:16
19.97 ریال1:07:17
19.967 ریال1:00:28
19.967 ریال1:00:28
19.952 ریال0:56:17
20.033 ریال0:49:15
20.015 ریال0:42:17
20.007 ریال0:35:18
20.007 ریال0:35:18
20.049 ریال0:28:17
20.064 ریال0:21:17
20.068 ریال0:14:17
20.076 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی