شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رئال برزیل / یوان چین

  • نرخ فعلی:1.4284
  • بالاترین قیمت روز:1.4345
  • پایین ترین قیمت روز:1.3838
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.49%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3876
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۹:۲۰
  • نرخ روز گذشته:1.3885
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.87%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0399

نمودار کندل استیک رئال برزیل / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4284 ریال20:49:20
1.4288 ریال20:42:23
1.431 ریال20:35:23
1.431 ریال20:35:23
1.4321 ریال20:21:21
1.4331 ریال20:14:20
1.4345 ریال20:07:23
1.4316 ریال20:00:44
1.4316 ریال20:00:44
1.43 ریال19:56:21
1.4303 ریال19:49:20
1.4274 ریال19:42:23
1.4267 ریال19:35:22
1.4267 ریال19:35:22
1.4268 ریال19:28:21
1.4241 ریال19:21:20
1.4201 ریال19:14:20
1.4229 ریال19:07:23
1.4199 ریال19:00:37
1.4199 ریال19:00:37
1.4216 ریال18:56:21
1.4242 ریال18:49:20
1.423 ریال18:42:21
1.4218 ریال18:28:21
1.4234 ریال18:14:19
1.4225 ریال18:07:24
1.4199 ریال18:00:52
1.4199 ریال18:00:52
1.4168 ریال17:49:19
1.4164 ریال17:42:20
1.4156 ریال17:35:23
1.4156 ریال17:35:23
1.4122 ریال17:28:19
1.4074 ریال17:14:20
1.4013 ریال17:07:21
1.4004 ریال17:00:48
1.4004 ریال17:00:46
1.3991 ریال16:56:20
1.3996 ریال16:49:18
1.3874 ریال16:42:22
1.3863 ریال15:49:20
1.3862 ریال15:42:21
1.3865 ریال15:28:19
1.3862 ریال15:21:20
1.3861 ریال15:07:20
1.386 ریال14:56:20
1.3855 ریال14:42:20
1.3857 ریال14:21:19
1.3859 ریال14:14:18
1.3857 ریال14:07:21
1.3856 ریال14:00:46
1.3856 ریال14:00:45
1.3855 ریال13:56:21
1.3853 ریال13:49:18
1.3862 ریال13:42:20
1.3859 ریال13:35:20
1.3859 ریال13:35:19
1.3848 ریال13:21:19
1.3846 ریال13:14:18
1.3847 ریال13:07:20
1.3849 ریال13:00:33
1.3849 ریال13:00:33
1.3852 ریال12:56:19
1.385 ریال12:49:18
1.3854 ریال12:42:18
1.3845 ریال12:28:20
1.3838 ریال12:21:19
1.3839 ریال12:14:18
1.3841 ریال12:07:23
1.3845 ریال12:00:44
1.3845 ریال12:00:44
1.3846 ریال11:56:20
1.384 ریال11:49:18
1.3841 ریال11:42:20
1.3844 ریال11:35:20
1.3844 ریال11:35:19
1.384 ریال11:28:19
1.3845 ریال11:21:19
1.3847 ریال11:14:18
1.3846 ریال11:07:19
1.3843 ریال11:00:32
1.3843 ریال11:00:31
1.3849 ریال10:56:18
1.3843 ریال10:49:17
1.3844 ریال10:42:21
1.3851 ریال10:35:19
1.3851 ریال10:35:19
1.3859 ریال10:28:20
1.3866 ریال10:21:18
1.3865 ریال10:14:17
1.3864 ریال10:07:19
1.3865 ریال10:00:37
1.3865 ریال10:00:37
1.3862 ریال9:56:17
1.3865 ریال9:49:17
1.3869 ریال9:42:19
1.3865 ریال9:28:19
1.3868 ریال9:14:18
1.3883 ریال8:49:18
1.3882 ریال8:42:19
1.3884 ریال8:35:20
1.3884 ریال8:35:19
1.3887 ریال8:28:19
1.3888 ریال8:00:40
1.3888 ریال8:00:40
1.389 ریال7:56:19
1.3893 ریال7:42:18
1.3894 ریال7:35:19
1.3894 ریال7:35:18
1.3895 ریال7:28:19
1.3896 ریال7:14:18
1.39 ریال7:07:19
1.3898 ریال7:00:37
1.3898 ریال7:00:36
1.3899 ریال6:56:19
1.3897 ریال6:49:19
1.3894 ریال6:42:24
1.3891 ریال6:35:20
1.3891 ریال6:35:19
1.3892 ریال6:28:21
1.389 ریال6:21:19
1.3886 ریال6:14:21
1.3896 ریال1:35:20
1.3896 ریال1:35:18
1.3893 ریال1:28:19
1.3849 ریال1:21:18
1.3856 ریال1:14:19
1.3859 ریال1:07:18
1.3851 ریال1:00:33
1.3851 ریال1:00:33
1.3877 ریال0:56:18
1.3865 ریال0:49:17
1.3876 ریال0:42:20
1.3844 ریال0:35:19
1.3844 ریال0:35:19
1.3862 ریال0:28:17
1.3882 ریال0:21:19
1.3883 ریال0:14:18
1.3876 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی