شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رئال برزیل / دلار استرالیا تقاضا

  • نرخ فعلی:0.2779
  • بالاترین قیمت روز:0.281
  • پایین ترین قیمت روز:0.2776
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.281
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۸:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.2812
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0033

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار استرالیا تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار استرالیا تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2779 ریال15:28:19
0.2778 ریال15:21:21
0.2777 ریال15:07:19
0.2778 ریال15:00:37
0.2778 ریال15:00:37
0.2776 ریال14:49:19
0.2778 ریال14:42:22
0.278 ریال14:35:21
0.278 ریال14:35:21
0.2781 ریال14:28:22
0.2782 ریال14:21:20
0.2781 ریال14:14:19
0.2782 ریال14:07:23
0.2779 ریال13:56:19
0.278 ریال13:49:19
0.2782 ریال13:42:21
0.2783 ریال13:35:22
0.2783 ریال13:35:21
0.2784 ریال13:28:21
0.2782 ریال13:21:21
0.2781 ریال13:14:19
0.2783 ریال13:00:30
0.2783 ریال13:00:30
0.2782 ریال12:35:22
0.2782 ریال12:35:22
0.278 ریال12:28:21
0.2782 ریال12:21:20
0.2779 ریال12:14:18
0.278 ریال11:49:19
0.2777 ریال11:42:21
0.278 ریال11:35:21
0.278 ریال11:35:20
0.2781 ریال11:28:20
0.2782 ریال11:21:19
0.2784 ریال11:14:19
0.2783 ریال11:07:21
0.2782 ریال11:00:36
0.2782 ریال11:00:36
0.2781 ریال10:49:18
0.2779 ریال10:42:19
0.2778 ریال10:28:19
0.2779 ریال10:21:19
0.2781 ریال10:14:17
0.2783 ریال10:00:35
0.2783 ریال10:00:34
0.2784 ریال9:56:20
0.2783 ریال9:42:18
0.2785 ریال9:28:18
0.2786 ریال9:21:18
0.2784 ریال9:14:18
0.2785 ریال9:07:21
0.2784 ریال8:56:39
0.2785 ریال8:49:20
0.2784 ریال8:42:18
0.2785 ریال8:28:21
0.2786 ریال8:21:19
0.2785 ریال8:14:18
0.2786 ریال8:07:20
0.2788 ریال8:00:41
0.2788 ریال8:00:41
0.2787 ریال7:56:20
0.2788 ریال7:49:19
0.2787 ریال7:42:19
0.2786 ریال7:35:22
0.2786 ریال7:35:22
0.2787 ریال7:21:20
0.2788 ریال7:07:21
0.279 ریال6:56:20
0.2789 ریال6:35:23
0.2789 ریال6:35:22
0.2787 ریال6:28:26
0.279 ریال6:21:21
0.2789 ریال6:14:19
0.2791 ریال6:07:20
0.2792 ریال6:00:55
0.2792 ریال6:00:52
0.2793 ریال5:56:20
0.2792 ریال5:49:18
0.279 ریال5:42:20
0.2789 ریال5:35:21
0.2789 ریال5:35:20
0.2786 ریال5:28:20
0.2788 ریال5:21:19
0.2787 ریال5:07:19
0.2793 ریال4:56:19
0.2792 ریال4:49:17
0.2791 ریال4:42:19
0.279 ریال4:21:18
0.2791 ریال3:42:17
0.2792 ریال3:21:17
0.2793 ریال2:42:19
0.2795 ریال2:35:19
0.2795 ریال2:35:19
0.2792 ریال2:28:19
0.279 ریال2:21:18
0.2788 ریال2:14:16
0.2789 ریال1:35:19
0.2789 ریال1:35:18
0.279 ریال1:28:16
0.2794 ریال1:21:18
0.2797 ریال1:14:17
0.2796 ریال1:07:18
0.2793 ریال1:00:30
0.2793 ریال1:00:29
0.2797 ریال0:56:18
0.2802 ریال0:35:19
0.2802 ریال0:35:19
0.2808 ریال0:21:18
0.281 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی