شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استاکس 600

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 337 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 338 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 332 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 375 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.7%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی