شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داو جونز (جهانی)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,435 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 125 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,407 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 153 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,918 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 358 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,040 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 480 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.75%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی