شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داو جونز (آسیا)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,961 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,946 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 103 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,870 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 179 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,156 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 107 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.51%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی