شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داو جونز (آسیا)

  • نرخ فعلی:3,519
  • بالاترین قیمت روز:3,519
  • پایین ترین قیمت روز:3,516
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,518.95
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۱۳:۰۳
  • نرخ روز گذشته:3,519.83
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.83

نمودار کندل استیک داو جونز (آسیا) در روز جاری

نمودار کندل استیک داو جونز (آسیا) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,518.78 دلار3:13:03
3,518.75 دلار3:12:04
3,518.66 دلار3:11:03
3,518.76 دلار3:10:04
3,518.68 دلار3:09:04
3,518.71 دلار3:08:09
3,518.88 دلار3:07:03
3,518.71 دلار3:06:03
3,518.89 دلار3:05:04
3,518.83 دلار3:04:04
3,518.82 دلار3:03:03
3,518.66 دلار3:02:03
3,518.41 دلار3:01:04
3,518.33 دلار3:00:09
3,517.99 دلار2:59:02
3,517.81 دلار2:58:03
3,517.86 دلار2:57:03
3,517.98 دلار2:56:03
3,517.91 دلار2:55:04
3,518.13 دلار2:54:03
3,517.81 دلار2:53:03
3,517.78 دلار2:52:03
3,517.66 دلار2:51:03
3,517.89 دلار2:50:04
3,517.98 دلار2:49:03
3,518.18 دلار2:48:03
3,518.21 دلار2:47:03
3,518.43 دلار2:46:03
3,518.14 دلار2:45:04
3,518.09 دلار2:44:03
3,517.95 دلار2:43:03
3,518.18 دلار2:42:03
3,518.46 دلار2:41:03
3,518.3 دلار2:40:02
3,516.76 دلار2:39:03
3,516.61 دلار2:38:03
3,516.71 دلار2:37:03
3,516.45 دلار2:36:03
3,516.8 دلار2:35:04
3,516.41 دلار2:34:03
3,516.24 دلار2:33:03
3,515.64 دلار2:32:04
3,515.5 دلار2:31:04
3,519.62 دلار17:06:08
3,519.44 دلار17:05:06
3,519.32 دلار17:04:04
3,519.22 دلار17:03:05
3,519.29 دلار17:02:05
3,519.21 دلار17:01:07
3,519.59 دلار17:00:06
3,519.74 دلار16:58:04
3,519.48 دلار16:57:03
3,519.72 دلار16:56:08
3,519.6 دلار16:55:05
3,519.52 دلار16:54:04
3,519.58 دلار16:53:03
3,519.29 دلار16:52:03
3,519.24 دلار16:51:05
3,519.22 دلار16:50:05
3,519.13 دلار16:49:04
3,518.96 دلار16:48:04
3,519.08 دلار16:47:03
3,519.13 دلار16:46:04
3,519.25 دلار16:45:09
3,519.42 دلار16:44:04
3,519.35 دلار16:43:04
3,519.27 دلار16:42:04
3,519.32 دلار16:41:04
3,519.44 دلار16:40:06
3,519.37 دلار16:39:04
3,519.1 دلار16:38:03
3,519.2 دلار16:37:04
3,519.21 دلار16:36:05
3,519.28 دلار16:35:05
3,519.41 دلار16:34:04
3,519.21 دلار16:33:04
3,519.06 دلار16:32:05
3,519.13 دلار16:31:06
3,519.07 دلار16:30:11
3,519.19 دلار16:29:04
3,519.17 دلار16:28:04
3,518.92 دلار16:26:03
3,519.01 دلار16:25:04
3,519.12 دلار16:24:04
3,519.25 دلار16:23:04
3,519.13 دلار16:22:04
3,519.23 دلار16:21:06
3,519.05 دلار16:20:09
3,519.04 دلار16:19:04
3,519.12 دلار16:18:04
3,519.32 دلار16:17:04
3,519.47 دلار16:16:05
3,519.22 دلار16:15:05
3,519.21 دلار16:14:04
3,519.18 دلار16:13:03
3,519.08 دلار16:12:08
3,519.18 دلار16:11:08
3,519.11 دلار16:10:06
3,519.2 دلار16:08:04
3,519.35 دلار16:07:04
3,519.26 دلار16:06:04
3,519.43 دلار16:05:06
3,519.64 دلار16:04:05
3,519.51 دلار16:03:06
3,519.47 دلار16:02:08
3,519.55 دلار16:01:07
3,519.67 دلار16:00:06
3,519.65 دلار15:58:04
3,519.64 دلار15:57:05
3,519.47 دلار15:56:07
3,519.57 دلار15:55:04
3,519.4 دلار15:54:03
3,519.25 دلار15:53:03
3,519.22 دلار15:51:06
3,519.21 دلار15:50:05
3,519.13 دلار15:49:04
3,519.18 دلار15:48:05
3,519.14 دلار15:47:04
3,519.1 دلار15:46:06
3,519.11 دلار15:45:05
3,519.01 دلار15:44:03
3,518.92 دلار15:43:04
3,518.9 دلار15:42:05
3,518.92 دلار15:41:06
3,518.93 دلار15:40:05
3,518.92 دلار15:39:04
3,518.81 دلار15:38:04
3,518.84 دلار15:37:04
3,518.72 دلار15:36:06
3,518.79 دلار15:35:04
3,518.61 دلار15:33:05
3,518.58 دلار15:32:06
3,518.81 دلار15:31:06
3,518.76 دلار15:30:12
3,518.81 دلار15:29:04
3,518.8 دلار15:28:03
3,518.88 دلار15:27:04
3,518.91 دلار15:26:04
3,519.12 دلار15:25:03
3,519.14 دلار15:24:04
3,519.21 دلار15:22:04
3,519.31 دلار15:21:07
3,519.24 دلار15:20:05
3,519.22 دلار15:19:04
3,519.32 دلار15:18:04
3,519.31 دلار15:17:03
3,519.32 دلار15:16:09
3,519.25 دلار15:15:05
3,519.27 دلار15:13:03
3,519.22 دلار15:12:04
3,519.13 دلار15:11:06
3,519.19 دلار15:10:06
3,519.18 دلار15:09:04
3,519.11 دلار15:08:03
3,519.21 دلار15:07:03
3,519.15 دلار15:06:04
3,519.2 دلار15:05:05
3,519.13 دلار15:04:03
3,519.04 دلار15:03:04
3,519.02 دلار15:02:04
3,519.03 دلار15:01:06
3,519.06 دلار14:59:03
3,519.04 دلار14:58:03
3,519.12 دلار14:57:04
3,519.15 دلار14:56:04
3,519.13 دلار14:55:04
3,518.9 دلار14:54:04
3,519.02 دلار14:53:04
3,518.95 دلار14:52:04
3,518.96 دلار14:51:04
3,518.98 دلار14:49:03
3,518.91 دلار14:48:04
3,518.95 دلار14:47:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات