شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Boost S&P 500 3X Leverage Daily

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 288 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 410 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 103 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 398 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 129.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 700 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 128.01%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی