شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Boost S&P 500 3X Leverage Daily

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,081 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,439 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,605 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,963 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 55,810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30,168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 117.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 58,491 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32,849 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 128.11%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی