شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Boost Palladium 2X Leverage Daily

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 443 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.02 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39.98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 553 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 120.02 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 468 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35.02 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.09%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی