iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Boost Palladium 2X Leverage Daily

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 685 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 104.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 146.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 523 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 266.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 414 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 375.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 90.69%