iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Boost Levdax 3X Daily

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 53.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 53.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 254 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.24%