شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Boost FTSE 250 2X Leverage Daily

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,654 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,133 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,334 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,547 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,776 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,989 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 84.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,719 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,932 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 92.75%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی