شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Boost Enhanced Energy

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
15.57 15.57 15.57 15.57 2020/03/12 1398/12/22 1398-12-22
14.94 14.94 15.29 15.29 2020/03/09 1398/12/19 1398-12-19
18.92 18.92 18.92 18.92 2020/03/04 1398/12/14 1398-12-14
21.66 21.66 21.66 21.66 2020/02/04 1398/11/15 1398-11-15
21.70 21.70 21.70 21.70 2019/12/09 1398/09/18 1398-09-18
22.16 22.16 22.16 22.16 2019/11/06 1398/08/15 1398-08-15
20.52 20.52 20.52 20.52 2019/09/03 1398/06/12 1398-06-12
23.03 23.03 23.03 23.03 2019/04/18 1398/01/29 1398-01-29

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Boost Enhanced Energy

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی