شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Boost Brent Oil 3X Leverage Daily

  • نرخ فعلی:26.785
  • بالاترین قیمت روز:27.8
  • پایین ترین قیمت روز:26.425
  • بیشترین مقدار نوسان روز:584.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:2081.52%
  • نرخ بازگشایی بازار:27.53
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۴:۳۷
  • نرخ روز گذشته:26.96
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.175

نمودار کندل استیک Boost Brent Oil 3X Leverage Daily در روز جاری

نمودار کندل استیک Boost Brent Oil 3X Leverage Daily در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
26.785 ریال20:04:37
26.53 ریال19:34:13
0.008658 ریال18:56:27
22.93 ریال18:26:18
584.32 ریال17:45:32
0.0202988 ریال17:08:24
27.1 ریال16:33:49
27.215 ریال16:04:34
27.14 ریال15:33:46
27.4 ریال14:33:49
27.15 ریال14:03:49
27.3 ریال13:32:54
27.375 ریال13:03:43
27.53 ریال12:33:57
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات