شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Bolsa G

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,740,350 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 153,231 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,685,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 208,459 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,375,368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 518,213 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,535,685 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 357,896 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.31%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی