شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 963 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.53 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 948 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.53 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.85%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی