شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک تقاضا

  • نرخ فعلی:3.172
  • بالاترین قیمت روز:3.2275
  • پایین ترین قیمت روز:3.171
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.85%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2123
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۶:۳۰
  • نرخ روز گذشته:3.2117
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0397

نمودار کندل استیک بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.172 ریال20:36:30
3.172 ریال20:36:30
3.1764 ریال20:22:13
3.1776 ریال20:08:28
3.1741 ریال19:57:31
3.1754 ریال19:43:13
3.171 ریال19:36:31
3.171 ریال19:36:31
3.1774 ریال19:22:11
3.1737 ریال19:08:15
3.1778 ریال18:57:22
3.1731 ریال18:43:11
3.1871 ریال18:22:10
3.1919 ریال18:08:21
3.2024 ریال17:57:08
3.2019 ریال17:43:18
3.1945 ریال17:36:22
3.1945 ریال17:36:22
3.1932 ریال17:22:11
3.1843 ریال17:08:16
3.1869 ریال16:56:59
3.1827 ریال16:49:58
3.1937 ریال16:36:13
3.1937 ریال16:36:07
3.1931 ریال16:22:00
3.189 ریال16:08:01
3.1929 ریال15:57:00
3.1926 ریال15:42:59
3.1968 ریال15:36:11
3.1968 ریال15:36:10
3.1934 ریال15:21:55
3.193 ریال15:07:51
3.1934 ریال14:57:00
3.1971 ریال14:42:56
3.1955 ریال14:36:11
3.1955 ریال14:35:59
3.1929 ریال14:21:54
3.1933 ریال14:07:56
3.1906 ریال13:56:56
3.1876 ریال13:42:51
3.1884 ریال13:35:56
3.1884 ریال13:35:55
3.1895 ریال13:21:50
3.1919 ریال13:07:50
3.1991 ریال12:56:51
3.1821 ریال12:42:45
3.1813 ریال12:35:54
3.1813 ریال12:35:49
3.1846 ریال12:21:43
3.1873 ریال12:07:49
3.1877 ریال11:56:49
3.1791 ریال11:42:44
3.1836 ریال11:35:51
3.1836 ریال11:35:50
3.186 ریال11:21:21
3.1838 ریال11:07:21
3.1855 ریال10:56:20
3.1889 ریال10:42:21
3.1898 ریال10:35:21
3.1898 ریال10:35:21
3.1916 ریال10:21:20
3.191 ریال10:07:21
3.1948 ریال9:56:19
3.1971 ریال9:42:19
3.1975 ریال9:35:26
3.1975 ریال9:35:25
3.1964 ریال9:21:24
3.1954 ریال9:07:18
3.1968 ریال8:42:19
3.1951 ریال8:35:21
3.1951 ریال8:35:21
3.1939 ریال8:21:19
3.1946 ریال8:07:20
3.1943 ریال7:56:20
3.1906 ریال7:35:20
3.1906 ریال7:35:19
3.1917 ریال7:21:21
3.1958 ریال7:07:19
3.1969 ریال6:56:18
3.1971 ریال6:42:20
3.1954 ریال6:35:25
3.1954 ریال6:35:24
3.197 ریال6:21:21
3.1972 ریال6:07:21
3.2005 ریال5:56:20
3.2043 ریال5:42:19
3.2032 ریال5:35:20
3.2032 ریال5:35:19
3.2058 ریال5:21:20
3.1991 ریال5:07:17
3.2049 ریال4:56:19
3.2097 ریال4:42:19
3.2144 ریال4:35:19
3.2144 ریال4:35:19
3.2177 ریال4:21:18
3.2184 ریال4:07:19
3.2204 ریال3:42:18
3.2191 ریال3:35:20
3.2191 ریال3:35:19
3.2188 ریال3:21:20
3.22 ریال3:07:18
3.2245 ریال2:56:18
3.2275 ریال2:42:19
3.2123 ریال1:42:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی