شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BOB/COP Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 591 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 525 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 61.51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 508 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 78.51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.45%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی