شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BHD/PKR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 438 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 415 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.39%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی