شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار بحرین / روپیه هند تقاضا

  • نرخ فعلی:200.0794
  • بالاترین قیمت روز:200.636
  • پایین ترین قیمت روز:199.8967
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.21
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:200.5032
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۸:۲۳
  • نرخ روز گذشته:200.3972
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.3178

نمودار کندل استیک دینار بحرین / روپیه هند تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار بحرین / روپیه هند تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
200.0794 ریال14:28:23
200.1059 ریال14:21:21
199.8967 ریال14:14:19
199.9394 ریال14:07:24
199.9926 ریال13:56:20
199.9417 ریال13:49:20
199.9942 ریال13:42:21
200.053 ریال13:35:24
200.053 ریال13:35:23
200.0662 ریال13:28:22
200.0026 ریال13:21:22
200.089 ریال13:14:20
200.2715 ریال13:07:23
200.2193 ریال13:00:31
200.2193 ریال13:00:31
200.2119 ریال12:56:22
200.053 ریال12:49:19
199.947 ریال12:42:22
200.0013 ریال12:35:23
200.0013 ریال12:35:23
199.9481 ریال12:28:22
200.0313 ریال12:21:21
200.0572 ریال12:14:19
200.0662 ریال12:07:25
200.1549 ریال11:56:21
200.2119 ریال11:49:20
200.2715 ریال11:42:22
200.375 ریال11:35:22
200.375 ریال11:35:21
200.3231 ریال11:28:21
200.3893 ریال11:21:20
200.3178 ریال11:07:22
200.3681 ریال11:00:38
200.3681 ریال11:00:37
200.2834 ریال10:56:20
200.3761 ریال10:49:19
200.2648 ریال10:42:20
200.2993 ریال10:35:20
200.2993 ریال10:35:19
200.2251 ریال10:28:20
200.2516 ریال10:21:20
200.2648 ریال10:07:20
200.2516 ریال10:00:36
200.2516 ریال10:00:35
200.2781 ریال9:56:20
200.3178 ریال9:49:18
200.3125 ریال9:42:19
200.3708 ریال9:35:20
200.3708 ریال9:35:20
200.3575 ریال9:28:19
200.4184 ریال9:21:19
200.5032 ریال9:14:18
200.4582 ریال9:07:22
200.4899 ریال8:56:40
200.4449 ریال8:49:20
200.4237 ریال8:42:19
200.4899 ریال8:35:23
200.4899 ریال8:35:23
200.429 ریال8:28:22
200.4899 ریال8:21:19
200.4952 ریال8:14:19
200.4635 ریال8:07:21
200.4608 ریال7:56:21
200.437 ریال7:42:20
200.5138 ریال7:35:22
200.5138 ریال7:35:22
200.5403 ریال7:28:22
200.527 ریال7:21:20
200.5667 ریال6:35:24
200.5667 ریال6:35:23
200.5376 ریال5:07:20
200.535 ریال4:42:20
200.5032 ریال3:00:28
200.5032 ریال3:00:28
200.636 ریال2:56:18
200.5032 ریال2:35:20
200.5032 ریال2:35:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی