شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BCH/USD Ask

  • نرخ فعلی:225.138
  • بالاترین قیمت روز:238.547
  • پایین ترین قیمت روز:225.138
  • بیشترین مقدار نوسان روز:13.41
  • درصد بیشترین نوسان روز:5.96%
  • نرخ بازگشایی بازار:236.944
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:236.074
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.86%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10.936

نمودار کندل استیک BCH/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BCH/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
225.138 ریال1:35:12
225.138 ریال1:35:11
235.012 ریال1:31:04
234.885 ریال1:29:03
225.138 ریال1:28:11
234.885 ریال1:26:04
236.23 ریال1:22:04
225.138 ریال1:21:13
236.87 ریال1:16:04
236.534 ریال1:15:04
236.534 ریال1:15:03
225.138 ریال1:14:11
236.534 ریال1:11:04
237.092 ریال1:08:03
225.138 ریال1:07:11
237.092 ریال1:06:03
237.442 ریال1:01:04
225.138 ریال1:00:19
225.138 ریال1:00:18
237.95 ریال0:57:04
225.138 ریال0:56:12
238.196 ریال0:51:04
238.26 ریال0:50:05
238.26 ریال0:50:04
225.138 ریال0:49:11
238.26 ریال0:46:04
238.308 ریال0:43:03
225.138 ریال0:42:11
238.308 ریال0:41:04
238.547 ریال0:36:04
225.138 ریال0:35:13
225.138 ریال0:35:12
237.679 ریال0:31:04
237.733 ریال0:29:03
225.138 ریال0:28:11
237.733 ریال0:26:04
237.737 ریال0:22:03
225.138 ریال0:21:13
236.732 ریال0:16:04
236.605 ریال0:15:04
236.605 ریال0:15:03
225.138 ریال0:14:11
236.605 ریال0:11:04
236.66 ریال0:08:04
225.138 ریال0:07:11
236.66 ریال0:06:04
236.944 ریال0:05:04
236.944 ریال0:05:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی