شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BCH/USD Ask

  • نرخ فعلی:346.916
  • بالاترین قیمت روز:353.266
  • پایین ترین قیمت روز:336.121
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8.92
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.76%
  • نرخ بازگشایی بازار:343.403
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۰:۲۳
  • نرخ روز گذشته:343.073
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.843

نمودار کندل استیک BCH/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BCH/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
346.916 ریال14:30:23
346.916 ریال14:30:22
347.306 ریال14:25:06
348.052 ریال14:20:23
348.052 ریال14:20:11
347.943 ریال14:15:20
347.943 ریال14:15:14
347.981 ریال14:11:15
346.838 ریال14:05:14
346.838 ریال14:05:13
346.961 ریال14:01:02
346.961 ریال14:00:59
347.356 ریال13:55:14
347.356 ریال13:55:13
345.814 ریال13:50:18
345.814 ریال13:50:17
347.142 ریال13:45:17
347.142 ریال13:45:15
347.513 ریال13:41:16
348.093 ریال13:35:31
348.093 ریال13:35:29
348.207 ریال13:30:23
348.207 ریال13:30:19
347.905 ریال13:25:11
347.905 ریال13:25:09
347.424 ریال13:20:14
347.424 ریال13:20:11
347.848 ریال13:15:04
347.101 ریال13:11:09
347.495 ریال13:05:10
347.495 ریال13:05:09
346.976 ریال13:01:14
346.976 ریال13:01:07
346.45 ریال12:55:10
346.45 ریال12:55:09
346.574 ریال12:50:12
346.574 ریال12:50:09
345.37 ریال12:45:11
345.37 ریال12:45:09
345.882 ریال12:40:10
345.882 ریال12:40:08
346.523 ریال12:35:29
346.523 ریال12:35:29
345.377 ریال12:30:04
346.62 ریال12:25:10
346.62 ریال12:25:07
346.544 ریال12:20:12
346.544 ریال12:20:11
346.048 ریال12:15:12
346.048 ریال12:15:08
346.762 ریال12:10:12
346.762 ریال12:10:10
348.608 ریال12:05:11
348.608 ریال12:05:09
348.437 ریال12:01:23
348.437 ریال12:01:22
348.437 ریال12:01:17
347.464 ریال11:55:10
347.464 ریال11:55:07
348.282 ریال11:50:13
348.282 ریال11:50:09
347.947 ریال11:45:12
347.947 ریال11:45:10
348.356 ریال11:40:13
348.356 ریال11:40:10
349.691 ریال11:35:29
349.691 ریال11:35:27
349.846 ریال11:30:04
349.312 ریال11:25:09
349.312 ریال11:25:08
350.16 ریال11:20:11
350.16 ریال11:20:08
349.476 ریال11:15:11
349.476 ریال11:15:09
349.814 ریال11:10:12
349.814 ریال11:10:11
352.264 ریال11:05:10
352.264 ریال11:05:08
352.381 ریال11:00:58
352.381 ریال11:00:58
353.266 ریال10:56:30
351.578 ریال10:50:12
351.578 ریال10:50:11
349.999 ریال10:45:11
349.999 ریال10:45:09
349.546 ریال10:40:11
349.546 ریال10:40:08
340.626 ریال6:21:22
340.787 ریال6:16:06
340.789 ریال6:11:07
339.772 ریال6:06:07
341.035 ریال6:01:12
341.53 ریال5:56:26
342.501 ریال5:51:08
342.488 ریال5:46:06
342.682 ریال5:41:08
342.751 ریال5:36:07
342.432 ریال5:31:10
342.146 ریال5:26:07
342.478 ریال5:21:22
342.487 ریال5:16:05
342.472 ریال5:11:06
342.715 ریال5:06:07
342.55 ریال5:01:11
336.121 ریال5:00:42
336.121 ریال5:00:39
342.793 ریال4:57:05
336.121 ریال4:56:22
343.652 ریال4:51:07
343.347 ریال4:50:08
343.347 ریال4:50:07
336.121 ریال4:49:18
343.347 ریال4:46:06
344.221 ریال4:43:05
336.121 ریال4:42:20
344.221 ریال4:41:07
344.325 ریال4:36:05
336.121 ریال4:35:19
336.121 ریال4:35:18
343.395 ریال4:31:07
343.5 ریال4:29:04
336.121 ریال4:28:16
343.5 ریال4:26:05
342.773 ریال4:22:04
336.121 ریال4:21:20
342.815 ریال4:16:05
342.462 ریال4:15:07
342.462 ریال4:15:05
336.121 ریال4:14:19
342.462 ریال4:11:06
343.224 ریال4:08:05
336.121 ریال4:07:16
343.224 ریال4:06:05
343.688 ریال4:01:09
336.121 ریال4:00:37
336.121 ریال4:00:37
343.505 ریال3:57:06
336.121 ریال3:56:19
344.03 ریال3:51:07
344.348 ریال3:50:07
344.348 ریال3:50:07
336.121 ریال3:49:17
344.348 ریال3:46:05
343.863 ریال3:43:06
336.121 ریال3:42:19
343.863 ریال3:41:05
343.595 ریال3:36:05
336.121 ریال3:35:18
336.121 ریال3:35:18
343.441 ریال3:31:08
344.987 ریال3:29:05
336.121 ریال3:28:16
344.987 ریال3:26:06
343.771 ریال3:22:05
336.121 ریال3:21:21
343.143 ریال3:16:05
343.15 ریال3:15:06
343.15 ریال3:15:05
336.121 ریال3:14:17
343.15 ریال3:11:06
343.551 ریال3:08:04
336.121 ریال3:07:15
343.551 ریال3:06:05
344.182 ریال3:01:08
336.121 ریال3:00:33
336.121 ریال3:00:30
344.805 ریال2:57:06
336.121 ریال2:56:19
344.966 ریال2:51:06
344.538 ریال2:50:08
344.538 ریال2:50:06
336.121 ریال2:49:15
344.538 ریال2:46:05
344.938 ریال2:43:06
336.121 ریال2:42:18
344.938 ریال2:41:06
343.296 ریال2:36:05
336.121 ریال2:35:19
336.121 ریال2:35:19
342.445 ریال2:31:07
342.333 ریال2:29:05
336.121 ریال2:28:18
342.333 ریال2:26:05
342.274 ریال2:22:05
336.121 ریال2:21:18
342.027 ریال2:16:05
342.098 ریال2:15:07
342.098 ریال2:15:06
336.121 ریال2:14:18
342.098 ریال2:11:05
342.024 ریال2:08:04
336.121 ریال2:07:16
342.024 ریال2:06:05
341.04 ریال2:01:11
336.121 ریال2:00:46
336.121 ریال2:00:45
340.61 ریال1:57:05
336.121 ریال1:56:18
341.727 ریال1:51:06
341.176 ریال1:50:07
341.176 ریال1:50:06
336.121 ریال1:49:15
341.176 ریال1:46:04
342.581 ریال1:43:04
336.121 ریال1:42:19
342.581 ریال1:41:05
342.545 ریال1:36:05
336.121 ریال1:35:20
336.121 ریال1:35:20
342.326 ریال1:31:07
342.761 ریال1:29:05
336.121 ریال1:28:18
342.761 ریال1:26:04
342.504 ریال1:22:05
336.121 ریال1:21:17
342.723 ریال1:16:05
342.405 ریال1:15:06
342.405 ریال1:15:06
336.121 ریال1:14:16
342.405 ریال1:11:05
342.374 ریال1:08:05
336.121 ریال1:07:16
342.374 ریال1:06:05
343.116 ریال1:01:08
336.121 ریال1:00:36
336.121 ریال1:00:36
342.002 ریال0:57:06
336.121 ریال0:56:19
341.598 ریال0:51:07
342.143 ریال0:50:08
342.143 ریال0:50:06
336.121 ریال0:49:17
342.143 ریال0:46:04
343.154 ریال0:43:05
336.121 ریال0:42:20
343.154 ریال0:41:05
344.76 ریال0:36:06
336.121 ریال0:35:15
336.121 ریال0:35:14
342.519 ریال0:31:06
342.48 ریال0:29:06
336.121 ریال0:28:16
342.48 ریال0:26:06
342.642 ریال0:22:05
336.121 ریال0:21:21
343.515 ریال0:16:06
342.623 ریال0:15:07
342.623 ریال0:15:06
336.121 ریال0:14:18
342.623 ریال0:11:05
343.403 ریال0:08:06
336.121 ریال0:07:25
343.403 ریال0:06:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات