شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار باربادوس / دلار

  • نرخ فعلی:0.4951
  • بالاترین قیمت روز:0.4951
  • پایین ترین قیمت روز:0.4949
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4949
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۹:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.495
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار باربادوس / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار باربادوس / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4951 ریال21:29:03
0.495 ریال21:28:17
0.4951 ریال21:22:05
0.495 ریال21:21:16
0.4951 ریال21:15:05
0.4951 ریال21:15:04
0.495 ریال21:14:16
0.4951 ریال21:08:04
0.495 ریال21:07:17
0.4951 ریال21:01:05
0.495 ریال21:00:26
0.495 ریال21:00:23
0.4951 ریال20:57:04
0.495 ریال20:56:17
0.4951 ریال20:50:05
0.4951 ریال20:50:05
0.495 ریال20:49:16
0.4951 ریال20:43:05
0.495 ریال20:42:18
0.4951 ریال20:36:05
0.495 ریال20:35:16
0.495 ریال20:35:16
0.4951 ریال20:29:04
0.495 ریال20:28:16
0.4951 ریال20:22:05
0.495 ریال20:21:16
0.4951 ریال20:15:04
0.4951 ریال20:15:04
0.495 ریال20:14:15
0.4951 ریال20:08:05
0.495 ریال20:07:16
0.4951 ریال20:01:06
0.495 ریال20:00:28
0.495 ریال20:00:26
0.4951 ریال19:57:04
0.495 ریال19:56:16
0.4951 ریال19:50:05
0.4951 ریال19:50:04
0.495 ریال19:49:15
0.4951 ریال19:43:04
0.495 ریال19:42:18
0.4951 ریال19:36:04
0.495 ریال19:35:16
0.495 ریال19:35:16
0.4951 ریال19:29:04
0.495 ریال19:28:16
0.4951 ریال19:22:05
0.495 ریال19:21:16
0.4951 ریال19:15:06
0.4951 ریال19:15:04
0.495 ریال19:14:15
0.4951 ریال19:08:05
0.495 ریال19:07:18
0.4951 ریال19:01:05
0.495 ریال19:00:25
0.495 ریال19:00:22
0.4951 ریال18:57:04
0.495 ریال18:56:16
0.4951 ریال18:50:05
0.4951 ریال18:50:04
0.495 ریال18:49:15
0.4951 ریال18:43:04
0.495 ریال18:42:15
0.4951 ریال18:36:04
0.495 ریال18:35:17
0.495 ریال18:35:17
0.4951 ریال18:29:04
0.495 ریال18:28:16
0.4951 ریال18:22:04
0.495 ریال18:21:16
0.4951 ریال18:15:04
0.4951 ریال18:15:03
0.495 ریال18:14:15
0.4951 ریال18:08:05
0.495 ریال18:07:17
0.4951 ریال18:01:06
0.495 ریال18:00:28
0.495 ریال18:00:28
0.4951 ریال17:57:04
0.495 ریال17:56:08
0.4951 ریال17:50:05
0.4951 ریال17:50:04
0.495 ریال17:49:14
0.4951 ریال17:43:04
0.495 ریال17:42:16
0.4951 ریال17:36:04
0.495 ریال17:35:17
0.495 ریال17:35:16
0.4951 ریال17:29:04
0.495 ریال17:28:15
0.4951 ریال17:22:05
0.495 ریال17:21:14
0.4951 ریال17:15:04
0.4951 ریال17:15:04
0.495 ریال17:14:14
0.4951 ریال17:08:05
0.495 ریال17:07:16
0.4951 ریال17:01:06
0.495 ریال17:00:28
0.495 ریال17:00:25
0.4951 ریال16:57:05
0.495 ریال16:56:15
0.4951 ریال16:50:05
0.4951 ریال16:50:05
0.495 ریال16:49:14
0.4951 ریال16:43:05
0.495 ریال16:42:17
0.4951 ریال16:36:05
0.495 ریال16:35:15
0.495 ریال16:35:15
0.4951 ریال16:29:04
0.495 ریال16:28:16
0.4951 ریال16:22:05
0.495 ریال16:21:16
0.4951 ریال16:15:05
0.4951 ریال16:15:04
0.495 ریال16:14:15
0.4951 ریال16:08:04
0.495 ریال16:07:17
0.4951 ریال16:01:05
0.495 ریال16:00:23
0.495 ریال16:00:23
0.4951 ریال15:57:04
0.495 ریال15:56:16
0.4951 ریال15:50:05
0.4951 ریال15:50:04
0.495 ریال15:49:15
0.4951 ریال15:48:05
0.495 ریال3:01:04
0.4949 ریال3:00:20
0.4949 ریال3:00:20
0.495 ریال2:57:04
0.4949 ریال2:56:14
0.495 ریال2:50:05
0.495 ریال2:50:04
0.4949 ریال2:49:13
0.495 ریال2:43:04
0.4949 ریال2:42:14
0.495 ریال2:36:05
0.4949 ریال2:35:15
0.4949 ریال2:35:14
0.495 ریال2:29:04
0.4949 ریال2:28:15
0.495 ریال2:22:04
0.4949 ریال2:21:13
0.495 ریال2:15:04
0.495 ریال2:15:04
0.4949 ریال2:14:14
0.495 ریال2:08:03
0.4949 ریال2:07:15
0.495 ریال2:01:07
0.4949 ریال2:00:28
0.4949 ریال2:00:28
0.495 ریال1:57:04
0.4949 ریال1:56:15
0.495 ریال1:50:05
0.495 ریال1:50:04
0.4949 ریال1:49:14
0.495 ریال1:43:05
0.4949 ریال1:42:16
0.495 ریال1:36:04
0.4949 ریال1:35:15
0.4949 ریال1:35:14
0.495 ریال1:29:04
0.4949 ریال1:28:15
0.495 ریال1:22:05
0.4949 ریال1:21:14
0.495 ریال1:15:05
0.495 ریال1:15:04
0.4949 ریال1:14:14
0.495 ریال1:08:05
0.4949 ریال1:07:14
0.495 ریال1:01:05
0.4949 ریال1:00:20
0.4949 ریال1:00:19
0.495 ریال0:57:05
0.4949 ریال0:56:13
0.495 ریال0:50:05
0.495 ریال0:50:04
0.4949 ریال0:49:13
0.495 ریال0:43:04
0.4949 ریال0:42:15
0.495 ریال0:36:04
0.4949 ریال0:35:14
0.4949 ریال0:35:13
0.495 ریال0:29:03
0.4949 ریال0:28:13
0.495 ریال0:22:05
0.4949 ریال0:21:15
0.495 ریال0:15:04
0.495 ریال0:15:03
0.4949 ریال0:14:14
0.495 ریال0:08:05
0.4949 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی