iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روی

  • نرخ فعلی:2127.5
  • بالاترین قیمت روز:2149.25
  • پایین ترین قیمت روز:2127
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.33%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,144.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۷:۲۸
  • نرخ روز گذشته:2,142.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.69%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:14.75

نمودار کندل استیک روی در روز جاری

نمودار کندل استیک روی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,127.5 ریال14:07:28
2,127.25 ریال13:57:38
2,127.5 ریال13:56:43
2,127 ریال13:56:18
2,127.75 ریال13:55:33
2,128 ریال13:55:19
2,128.25 ریال13:54:29
2,127.75 ریال13:54:18
2,128 ریال13:53:35
2,128.25 ریال13:50:57
2,127.5 ریال13:50:47
2,128.25 ریال13:50:20
2,129.25 ریال13:48:15
2,129.5 ریال13:47:36
2,130.75 ریال13:46:29
2,130.25 ریال13:46:19
2,130 ریال13:45:43
2,129.5 ریال13:42:59
2,129.75 ریال13:42:53
2,131.5 ریال13:30:26
2,130.75 ریال13:29:46
2,130.5 ریال13:29:23
2,130.75 ریال13:28:46
2,130.5 ریال13:28:20
2,130.25 ریال13:27:45
2,130.5 ریال13:27:24
2,130.25 ریال13:27:14
2,130 ریال13:25:15
2,130.25 ریال13:24:25
2,130.75 ریال13:23:50
2,130.5 ریال13:23:27
2,130.25 ریال13:20:35
2,130.75 ریال13:20:21
2,131 ریال13:19:57
2,131.25 ریال13:19:42
2,131.5 ریال13:19:34
2,131.25 ریال13:18:17
2,131.5 ریال13:17:26
2,130.75 ریال13:16:36
2,130.5 ریال13:16:17
2,129.25 ریال13:14:42
2,130 ریال13:13:55
2,130.5 ریال13:13:47
2,130.25 ریال13:13:39
2,129.5 ریال13:13:32
2,130.75 ریال13:13:24
2,131 ریال13:13:14
2,130.5 ریال13:12:39
2,131.25 ریال13:09:58
2,130.75 ریال13:09:37
2,131 ریال13:09:17
2,130.25 ریال13:08:36
2,130.75 ریال13:08:16
2,131 ریال13:07:55
2,130.75 ریال13:07:16
2,130.5 ریال13:06:42
2,130.75 ریال13:06:33
2,131 ریال13:06:20
2,131.25 ریال13:05:28
2,131 ریال13:03:51
2,130.5 ریال13:03:32
2,130.75 ریال13:02:26
2,131.25 ریال13:00:52
2,131.75 ریال13:00:32
2,131.5 ریال12:59:43
2,131.25 ریال12:59:22
2,130.75 ریال12:59:13
2,131 ریال12:58:52
2,130.75 ریال12:58:32
2,131.5 ریال12:58:17
2,131.75 ریال12:56:35
2,131.25 ریال12:56:27
2,130.75 ریال12:56:16
2,131 ریال12:55:47
2,131.75 ریال12:55:00
2,131.25 ریال12:54:14
2,132.25 ریال12:53:53
2,132.5 ریال12:53:47
2,133.25 ریال12:53:41
2,133.75 ریال12:53:21
2,134 ریال12:53:12
2,133.25 ریال12:52:59
2,133.5 ریال12:52:22
2,134 ریال12:51:49
2,133.5 ریال12:51:27
2,134 ریال12:50:40
2,134.5 ریال12:50:31
2,133.75 ریال12:49:41
2,134.5 ریال12:49:29
2,134.75 ریال12:49:22
2,134.5 ریال12:49:13
2,134.75 ریال12:48:54
2,135 ریال12:48:48
2,134.75 ریال12:48:41
2,134.25 ریال12:46:50
2,134.5 ریال12:46:13
2,135 ریال12:45:26
2,135.25 ریال12:45:17
2,136.25 ریال12:45:00
2,136.75 ریال12:44:12
2,137 ریال12:41:52
2,136.5 ریال12:41:45
2,137 ریال12:41:27
2,136.25 ریال12:41:16
2,137.5 ریال12:40:35
2,136.5 ریال12:39:35
2,137.75 ریال12:38:53
2,138.5 ریال12:38:41
2,138.25 ریال12:36:19
2,138 ریال12:35:52
2,136.75 ریال12:35:44
2,137.25 ریال12:34:47
2,136.25 ریال12:34:14
2,136.5 ریال12:33:58
2,137 ریال12:33:51
2,135.75 ریال12:33:43
2,136 ریال12:33:16
2,136.25 ریال12:32:46
2,137.75 ریال12:32:36
2,138 ریال12:32:23
2,138.5 ریال12:30:55
2,138.25 ریال12:30:44
2,138 ریال12:30:31
2,139.5 ریال12:30:18
2,139.25 ریال12:29:46
2,139.75 ریال12:29:30
2,140 ریال12:29:22
2,139 ریال12:27:33
2,139.25 ریال12:26:51
2,139 ریال12:26:13
2,138.5 ریال12:25:44
2,138.25 ریال12:25:30
2,138.75 ریال12:24:55
2,139.25 ریال12:24:43
2,138.5 ریال12:24:13
2,138.75 ریال12:23:13
2,139.5 ریال12:21:44
2,139 ریال12:18:46
2,138.75 ریال12:18:40
2,137.75 ریال12:16:31
2,138 ریال12:15:32
2,139.25 ریال12:14:43
2,139 ریال12:14:13
2,138.75 ریال12:13:27
2,138.5 ریال12:13:13
2,138.25 ریال12:12:52
2,137.75 ریال12:12:21
2,137.25 ریال12:12:13
2,136.75 ریال12:11:56
2,137.25 ریال12:11:42
2,138.5 ریال12:11:34
2,137.75 ریال12:10:54
2,136.75 ریال12:10:40
2,137.5 ریال12:10:32
2,136.5 ریال12:10:24
2,136.25 ریال12:09:29
2,136 ریال12:09:13
2,135.25 ریال12:08:49
2,134.25 ریال12:08:35
2,133.25 ریال12:08:26
2,134 ریال12:08:16
2,133.75 ریال12:07:51
2,134 ریال12:07:36
2,134.25 ریال12:07:28
2,133.5 ریال12:06:58
2,133.25 ریال12:06:42
2,132.75 ریال12:06:21
2,133 ریال12:05:58
2,134 ریال12:05:41
2,134.25 ریال12:05:31
2,135.5 ریال12:05:17
2,135.75 ریال12:04:34
2,136 ریال12:04:14
2,137.25 ریال12:03:31
2,138.25 ریال12:03:19
2,137.25 ریال12:01:26
2,138.5 ریال12:00:59
2,138.25 ریال11:59:39
2,138.5 ریال11:59:21
2,138.75 ریال11:58:47
2,138.25 ریال11:58:41
2,137.5 ریال11:58:34
2,137 ریال11:58:12
2,136.75 ریال11:57:28
2,136 ریال11:57:13
2,135.75 ریال11:56:45
2,136 ریال11:56:37
2,135.75 ریال11:56:29
2,134.75 ریال11:55:52
2,135 ریال11:55:30
2,134.75 ریال11:54:56
2,134.5 ریال11:54:33
2,133.75 ریال11:53:12
2,132.25 ریال11:52:53
2,132.75 ریال11:51:42
2,133.5 ریال11:47:38
2,132.25 ریال11:46:46
2,132.75 ریال11:46:38
2,133 ریال11:46:28
2,133.25 ریال11:46:17
2,134.75 ریال11:43:45
2,134.5 ریال11:41:41
2,134 ریال11:40:14
2,133.75 ریال11:39:22
2,133 ریال11:38:59
2,132.75 ریال11:37:27
2,132.25 ریال11:37:12
2,132.75 ریال11:36:57
2,133 ریال11:36:49
2,131.5 ریال11:36:33
2,132 ریال11:36:16
2,132.5 ریال11:35:32
2,133.75 ریال11:34:27
2,134.75 ریال11:34:20
2,134.5 ریال11:32:48
2,133.5 ریال11:32:43
2,133.75 ریال11:32:24
2,134.75 ریال11:31:55
2,135.75 ریال11:30:59
2,134.5 ریال11:30:53
2,132.25 ریال11:30:40
2,134 ریال11:30:32
2,135.75 ریال11:29:25
2,136.25 ریال11:28:41
2,136.5 ریال11:28:19
2,137 ریال11:26:23
2,137.5 ریال11:25:24
2,137.25 ریال11:24:54
2,136.5 ریال11:23:20
2,136 ریال11:23:12
2,136.5 ریال11:22:57
2,137 ریال11:22:53
2,138 ریال11:19:39
2,138.25 ریال11:18:11
2,137.75 ریال11:17:19
2,138.25 ریال11:15:54
2,138 ریال11:15:42
2,137.5 ریال11:13:14
2,137.75 ریال11:09:45
2,138.25 ریال11:09:41
2,138.75 ریال11:09:30
2,138.25 ریال11:09:25
2,138 ریال11:08:28
2,137.75 ریال11:08:23
2,137 ریال11:08:13
2,136.75 ریال11:07:47
2,136.5 ریال11:04:11
2,136.25 ریال11:03:48
2,136.75 ریال11:03:43
2,136.5 ریال11:02:20
2,136.75 ریال11:00:33
2,137 ریال10:59:59
2,137.5 ریال10:59:31
2,137.75 ریال10:59:07
2,138.75 ریال10:58:57
2,138.25 ریال10:58:25
2,138.5 ریال10:57:28
2,138.75 ریال10:57:21
2,139 ریال10:57:12
2,138.75 ریال10:56:42
2,138 ریال10:56:30
2,139 ریال10:55:42
2,139.5 ریال10:55:36
2,140.5 ریال10:55:15
2,141.75 ریال10:52:35
2,141.5 ریال10:52:30
2,141.75 ریال10:52:13
2,141.5 ریال10:51:41
2,143 ریال10:51:25
2,143.5 ریال10:51:15
2,144.5 ریال10:49:22
2,144 ریال10:48:20
2,144.5 ریال10:47:40
2,143.25 ریال10:46:23
2,143.5 ریال10:46:16
2,143.75 ریال10:46:09
2,143.5 ریال10:45:48
2,142.5 ریال10:45:34
2,142.25 ریال10:45:09
2,142 ریال10:44:31
2,142.25 ریال10:42:25
2,141.75 ریال10:42:11
2,140.75 ریال10:41:26
2,140.5 ریال10:41:21
2,140.75 ریال10:40:38
2,139.75 ریال10:39:39
2,140.25 ریال10:39:33
2,141.25 ریال10:37:18
2,140.5 ریال10:35:46
2,141 ریال10:35:31
2,141.25 ریال10:35:25
2,141.75 ریال10:34:41
2,141.25 ریال10:34:28
2,141.5 ریال10:34:24
2,140.25 ریال10:34:18
2,140.5 ریال10:31:33
2,142 ریال10:30:13
2,142.25 ریال10:29:42
2,142.5 ریال10:29:32
2,142 ریال10:28:55
2,142.25 ریال10:28:33
2,141.5 ریال10:28:28
2,142 ریال10:28:20
2,142.25 ریال10:28:14
2,141.5 ریال10:27:28
2,140.5 ریال10:26:31
2,140.25 ریال10:26:20
2,139.25 ریال10:26:08
2,140.25 ریال10:25:32
2,140.5 ریال10:24:47
2,140.75 ریال10:21:26
2,140.5 ریال10:21:14
2,141.25 ریال10:20:56
2,142.5 ریال10:18:55
2,143 ریال10:18:19
2,143.25 ریال10:18:09
2,143 ریال10:17:25
2,142.75 ریال10:17:21
2,143.25 ریال10:16:29
2,142.5 ریال10:16:11
2,143.25 ریال10:15:50
2,143 ریال10:15:23
2,142.5 ریال10:15:17
2,143 ریال10:14:47
2,143.25 ریال10:14:27
2,142.75 ریال10:14:11
2,142.5 ریال10:13:51
2,142.75 ریال10:13:32
2,142.5 ریال10:13:17
2,143.25 ریال10:12:43
2,142.75 ریال10:12:37
2,143.25 ریال10:12:27
2,143.5 ریال10:11:27
2,143 ریال10:10:53
2,142.75 ریال10:10:24
2,143.5 ریال10:09:37
2,143.25 ریال10:09:32
2,142.75 ریال10:08:55
2,143.25 ریال10:08:43
2,143 ریال10:08:24
2,142.75 ریال10:08:10
2,140.75 ریال10:06:19
2,141.5 ریال10:05:24
2,142 ریال10:04:57
2,141.75 ریال10:03:34
2,141.5 ریال10:03:10
2,140.5 ریال10:02:47
2,141 ریال10:02:41
2,140.5 ریال10:02:12
2,141.25 ریال9:58:51
2,140.5 ریال9:58:31
2,140.25 ریال9:58:18
2,139.75 ریال9:58:07
2,139 ریال9:57:39
2,139.5 ریال9:56:57
2,140 ریال9:56:25
2,140.25 ریال9:55:08
2,141.25 ریال9:54:57
2,141.75 ریال9:54:33
2,141.5 ریال9:54:27
2,140.75 ریال9:54:13
2,139.5 ریال9:52:10
2,139 ریال9:50:08
2,138 ریال9:45:25
2,137.75 ریال9:42:09
2,137.5 ریال9:40:51
2,136.75 ریال9:39:30
2,136 ریال9:39:26
2,136.5 ریال9:39:22
2,137.25 ریال9:38:25
2,136.75 ریال9:38:21
2,136.5 ریال9:38:07
2,136.25 ریال9:37:40
2,136.5 ریال9:37:36
2,136.75 ریال9:37:28
2,137 ریال9:36:47
2,137.25 ریال9:35:44
2,137 ریال9:35:40
2,137.25 ریال9:35:36
2,137.5 ریال9:35:32
2,138 ریال9:35:27
2,138.25 ریال9:35:09
2,138 ریال9:34:56
2,137.5 ریال9:34:09
2,137.25 ریال9:33:16
2,138 ریال9:32:09
2,136.5 ریال9:31:38
2,137 ریال9:31:34
2,136.75 ریال9:31:18
2,137.5 ریال9:30:58
2,138.25 ریال9:29:17
2,138.5 ریال9:29:08
2,138.75 ریال9:28:56
2,139.25 ریال9:28:34
2,139.5 ریال9:27:07
2,139.25 ریال9:26:11
2,139.5 ریال9:25:41
2,139 ریال9:23:43
2,138.75 ریال9:23:36
2,139 ریال9:21:43
2,139.25 ریال9:14:14
2,139.75 ریال9:13:07
2,139 ریال9:12:30
2,138.5 ریال9:12:19
2,138.75 ریال9:12:12
2,138.5 ریال9:10:38
2,139 ریال9:10:30
2,138.25 ریال9:10:26
2,139 ریال9:09:45
2,138.5 ریال9:09:08
2,138.25 ریال9:08:44
2,139.25 ریال9:08:40
2,138.75 ریال9:08:25
2,138.5 ریال9:07:41
2,138.25 ریال9:07:26
2,138 ریال9:06:41
2,137.5 ریال9:06:09
2,137 ریال9:05:33
2,136.25 ریال9:05:25
2,137 ریال9:05:20
2,137.25 ریال9:05:15
2,136.75 ریال9:04:08
2,136.5 ریال9:03:45
2,136.75 ریال9:03:21
2,136.5 ریال9:02:58
2,136.25 ریال9:02:55
2,136.5 ریال9:02:23
2,136.25 ریال9:02:16
2,135.25 ریال9:01:12
2,135.5 ریال9:01:00
2,135 ریال9:00:54
2,135.25 ریال9:00:49
2,135.5 ریال9:00:42
2,135 ریال9:00:35
2,135.25 ریال9:00:27
2,133.75 ریال8:57:08
2,133.5 ریال8:56:43
2,133.25 ریال8:56:27
2,134 ریال8:55:45
2,133.75 ریال8:55:38
2,134 ریال8:55:20
2,134.25 ریال8:52:46
2,134.75 ریال8:52:29
2,135.25 ریال8:51:35
2,134 ریال8:50:44
2,134.5 ریال8:50:35
2,134.75 ریال8:50:24
2,135.75 ریال8:46:53
2,136 ریال8:46:12
2,135.5 ریال8:46:08
2,135 ریال8:45:46
2,134.75 ریال8:41:52
2,135 ریال8:39:38
2,135.5 ریال8:39:11
2,134.25 ریال8:39:07
2,133.5 ریال8:32:51
2,134.25 ریال8:30:22
2,134 ریال8:30:15
2,133.75 ریال8:28:20
2,134 ریال8:28:12
2,133.75 ریال8:26:30
2,134 ریال8:26:16
2,134.25 ریال8:26:12
2,133.75 ریال8:24:28
2,134 ریال8:24:11
2,133.75 ریال8:22:25
2,134 ریال8:22:13
2,133.5 ریال8:20:28
2,133.75 ریال8:20:16
2,133.5 ریال8:17:17
2,133 ریال8:14:17
2,133.25 ریال8:14:12
2,133 ریال8:12:23
2,133.25 ریال8:07:08
2,133.75 ریال8:06:18
2,134 ریال8:00:13
2,133.75 ریال7:58:23
2,134 ریال7:58:12
2,133.75 ریال7:56:27
2,134 ریال7:56:14
2,133.75 ریال7:54:26
2,134.5 ریال7:54:23
2,134.75 ریال7:53:21
2,135.75 ریال7:52:24
2,136 ریال7:52:08
2,135.75 ریال7:50:27
2,136 ریال7:50:14
2,135.75 ریال7:49:20
2,136.25 ریال7:49:17
2,136 ریال7:48:16
2,136.25 ریال7:48:12
2,135 ریال7:46:17
2,135.25 ریال7:46:13
2,135 ریال7:46:08
2,134.75 ریال7:44:56
2,135 ریال7:44:25
2,135.25 ریال7:44:11
2,135 ریال7:42:21
2,135.25 ریال7:41:14
2,135 ریال7:41:09
2,135.25 ریال7:39:25
2,135 ریال7:36:09
2,135.25 ریال7:35:47
2,135.5 ریال7:35:24
2,135.25 ریال7:34:29
2,135.5 ریال7:34:24
2,135 ریال7:34:20
2,135.25 ریال7:34:07
2,135 ریال7:33:43
2,135.25 ریال7:33:32
2,134.75 ریال7:31:36
2,135 ریال7:31:32
2,134.75 ریال7:30:57
2,134.5 ریال7:30:53
2,135.25 ریال7:30:14
2,135 ریال7:29:49
2,134.5 ریال7:29:46
2,133.5 ریال7:29:34
2,134 ریال7:29:06
2,132.5 ریال7:27:30
2,134.5 ریال7:25:26
2,135 ریال7:24:27
2,135.5 ریال7:19:38
2,135 ریال7:18:40
2,134.5 ریال7:18:34
2,134 ریال7:17:38
2,134.5 ریال7:14:06
2,133.5 ریال7:12:34
2,134.25 ریال7:12:07
2,135.5 ریال7:11:45
2,136.5 ریال7:11:38
2,136.75 ریال7:11:21
2,137.25 ریال7:10:12
2,136.75 ریال7:09:27
2,136.5 ریال7:07:33
2,135.5 ریال7:06:28
2,134.75 ریال7:05:08
2,135 ریال7:03:55
2,134.25 ریال7:03:08
2,135 ریال7:02:57
2,134.75 ریال7:02:38
2,135 ریال7:02:10
2,136.25 ریال7:01:13
2,136.5 ریال7:00:11
2,136.75 ریال6:59:49
2,137.25 ریال6:59:16
2,137.5 ریال6:57:23
2,137.75 ریال6:57:16
2,137.5 ریال6:56:24
2,136.75 ریال6:56:08
2,137.25 ریال6:54:10
2,137.5 ریال6:53:49
2,138.25 ریال6:52:08
2,139 ریال6:51:43
2,139.25 ریال6:50:50
2,138.5 ریال6:50:23
2,137.75 ریال6:50:12
2,138.25 ریال6:49:44
2,138.5 ریال6:49:28
2,138.25 ریال6:49:07
2,136.5 ریال6:43:31
2,137.5 ریال6:43:24
2,137.25 ریال6:43:21
2,136.5 ریال6:42:22
2,136.25 ریال6:42:09
2,135.75 ریال6:41:31
2,135.5 ریال6:41:22
2,136.5 ریال6:40:30
2,137.25 ریال6:38:30
2,137.75 ریال6:37:14
2,137.5 ریال6:34:53
2,137.75 ریال6:33:10
2,137.5 ریال6:32:52
2,136.75 ریال6:32:36
2,136.5 ریال6:28:06
2,137.75 ریال6:26:53
2,138 ریال6:26:47
2,137.75 ریال6:25:42
2,138.25 ریال6:25:39
2,137.5 ریال6:25:17
2,136.5 ریال6:24:37
2,136.25 ریال6:23:40
2,136 ریال6:23:22
2,136.25 ریال6:22:22
2,135.75 ریال6:22:17
2,136.25 ریال6:20:53
2,135.75 ریال6:20:29
2,136.25 ریال6:20:07
2,136 ریال6:19:49
2,136.25 ریال6:19:32
2,135.75 ریال6:19:25
2,135.5 ریال6:19:22
2,135.75 ریال6:19:12
2,136 ریال6:18:07
2,135.25 ریال6:16:39
2,135 ریال6:16:25
2,134.75 ریال6:16:08
2,134.5 ریال6:15:42
2,134.75 ریال6:15:28
2,134.5 ریال6:15:25
2,134 ریال6:15:22
2,134.25 ریال6:15:19
2,134.5 ریال6:15:07
2,134.25 ریال6:14:44
2,135 ریال6:14:15
2,135.25 ریال6:14:06
2,134.75 ریال6:13:41
2,134.5 ریال6:12:39
2,134.25 ریال6:12:33
2,134.5 ریال6:12:26
2,134.25 ریال6:12:22
2,134 ریال6:12:13
2,134.5 ریال6:11:43
2,134.25 ریال6:11:26
2,134 ریال6:11:21
2,134.5 ریال6:10:49
2,134 ریال6:10:45
2,134.25 ریال6:10:35
2,134.75 ریال6:10:28
2,135.25 ریال6:10:25
2,135.5 ریال6:10:22
2,135 ریال6:10:18
2,135.25 ریال6:09:46
2,135.5 ریال6:09:40
2,135.25 ریال6:09:23
2,135.5 ریال6:08:40
2,135.75 ریال6:08:07
2,136.25 ریال6:06:50
2,135.5 ریال6:06:44
2,136.5 ریال6:06:12
2,136.75 ریال6:06:08
2,136.5 ریال6:05:38
2,136.25 ریال6:05:34
2,137.5 ریال6:05:31
2,137.75 ریال6:05:23
2,138 ریال6:05:13
2,139.25 ریال6:04:56
2,139.75 ریال6:04:41
2,139.5 ریال6:04:22
2,140.25 ریال6:04:13
2,140.5 ریال6:04:08
2,140.25 ریال6:03:47
2,140.5 ریال6:03:40
2,140.25 ریال6:03:29
2,140.5 ریال6:03:08
2,140.25 ریال6:02:48
2,140.75 ریال6:02:44
2,140.25 ریال6:02:40
2,140.5 ریال6:02:35
2,141.25 ریال6:02:11
2,140.75 ریال6:01:29
2,141.25 ریال6:01:11
2,141.5 ریال6:00:56
2,141.25 ریال6:00:51
2,141 ریال6:00:46
2,140.75 ریال6:00:40
2,141 ریال6:00:29
2,141.25 ریال6:00:13
2,142.5 ریال5:59:24
2,142.25 ریال5:59:19
2,142.5 ریال5:58:07
2,141.25 ریال5:57:37
2,141 ریال5:54:07
2,140.25 ریال5:53:28
2,140.5 ریال5:53:25
2,140.25 ریال5:53:10
2,141 ریال5:52:47
2,142 ریال5:48:40
2,142.5 ریال5:48:06
2,143.5 ریال5:47:36
2,143.75 ریال5:47:33
2,144.25 ریال5:46:29
2,144.5 ریال5:45:19
2,144.75 ریال5:44:45
2,144.5 ریال5:44:31
2,144.75 ریال5:44:18
2,144.5 ریال5:44:06
2,145.25 ریال5:43:49
2,145 ریال5:43:38
2,145.25 ریال5:43:14
2,146 ریال5:43:07
2,146.25 ریال5:42:55
2,146 ریال5:42:52
2,145.75 ریال5:42:13
2,146.25 ریال5:40:08
2,146 ریال5:39:38
2,146.25 ریال5:39:35
2,145.5 ریال5:39:09
2,146.25 ریال5:38:42
2,146 ریال5:38:12
2,146.25 ریال5:37:44
2,146.5 ریال5:36:46
2,147.5 ریال5:36:30
2,147.75 ریال5:35:42
2,148.25 ریال5:34:21
2,148.5 ریال5:31:47
2,148.25 ریال5:31:41
2,148.5 ریال5:30:08
2,147.25 ریال5:29:35
2,147 ریال5:29:32
2,147.25 ریال5:29:21
2,147.5 ریال5:29:05
2,147.75 ریال5:28:29
2,149 ریال5:28:21
2,148.5 ریال5:27:35
2,148.75 ریال5:27:32
2,148.25 ریال5:27:16
2,148.5 ریال5:26:18
2,148.25 ریال5:25:31
2,148.5 ریال5:23:44
2,148.75 ریال5:23:42
2,148.5 ریال5:23:15
2,148.75 ریال5:22:39
2,148.5 ریال5:20:51
2,148.75 ریال5:19:46
2,149 ریال5:19:28
2,148.5 ریال5:18:40
2,148 ریال5:17:16
2,147.5 ریال5:16:13
2,148 ریال5:15:34
2,147.75 ریال5:15:18
2,148 ریال5:14:29
2,147.75 ریال5:13:48
2,148 ریال5:13:23
2,148.25 ریال5:12:58
2,148 ریال5:11:33
2,148.25 ریال5:10:14
2,147.75 ریال5:10:09
2,147.5 ریال5:09:26
2,147.75 ریال5:09:14
2,148.5 ریال5:09:06
2,148.75 ریال5:08:43
2,149.25 ریال5:08:29
2,149 ریال5:08:18
2,148.25 ریال5:08:15
2,148.5 ریال5:08:10
2,148.25 ریال5:06:08
2,148 ریال5:05:49
2,147.75 ریال5:05:20
2,148 ریال5:04:51
2,147.75 ریال5:04:07
2,148.5 ریال5:03:16
2,148.25 ریال5:02:57
2,148 ریال5:02:42
2,147.75 ریال5:02:34
2,148 ریال5:02:09
2,148.5 ریال5:01:45
2,148.25 ریال5:00:34
2,148.5 ریال5:00:20
2,148.25 ریال4:59:35
2,148.5 ریال4:59:09
2,148 ریال4:55:10
2,148.25 ریال4:54:23
2,147.75 ریال4:51:13
2,148 ریال4:51:08
2,147.75 ریال4:50:37
2,147.25 ریال4:49:13
2,147.75 ریال4:49:09
2,148.25 ریال4:48:34
2,148.5 ریال4:48:18
2,148.25 ریال4:48:12
2,148.5 ریال4:48:06
2,148.75 ریال4:47:50
2,147.75 ریال4:47:16
2,148.25 ریال4:47:06
2,147.5 ریال4:45:10
2,147.25 ریال4:45:06
2,147.5 ریال4:44:43
2,148 ریال4:44:35
2,148.25 ریال4:44:33
2,148.75 ریال4:44:28
2,147.75 ریال4:44:22
2,147.5 ریال4:43:43
2,147.75 ریال4:43:40
2,148 ریال4:43:35
2,148.25 ریال4:43:33
2,147.5 ریال4:43:27
2,148.25 ریال4:43:05
2,147.5 ریال4:42:48
2,147.75 ریال4:42:25
2,148 ریال4:42:19
2,148.25 ریال4:42:13
2,148 ریال4:42:10
2,148.25 ریال4:42:06
2,148.5 ریال4:40:39
2,148.75 ریال4:40:24
2,148.5 ریال4:40:16
2,148.25 ریال4:40:07
2,147.75 ریال4:39:21
2,147.25 ریال4:39:17
2,147.75 ریال4:38:56
2,147.5 ریال4:38:05
2,147 ریال4:36:23
2,147.5 ریال4:36:07
2,147 ریال4:35:49
2,147.25 ریال4:35:40
2,147 ریال4:34:56
2,146.75 ریال4:34:49
2,146.25 ریال4:34:09
2,145.75 ریال4:32:57
2,145.5 ریال4:32:53
2,145.25 ریال4:32:47
2,145.75 ریال4:32:45
2,145.5 ریال4:32:26
2,145.75 ریال4:32:23
2,145 ریال4:32:20
2,144.75 ریال4:32:16
2,144.5 ریال4:32:12
2,144 ریال4:32:07
2,143.75 ریال4:31:49
2,144.25 ریال4:31:36
2,144.75 ریال4:31:27
2,144 ریال4:31:23
2,144.25 ریال4:31:19
2,144 ریال4:31:15
2,144.25 ریال4:31:07
2,142.75 ریال4:30:57
2,144 ریال4:30:54
2,144.5 ریال4:30:42
2,145.5 ریال4:30:38
2,146.5 ریال4:30:32
2,146.25 ریال4:30:30
2,146.75 ریال4:30:24
2,146 ریال4:30:20
2,144.5 ریال4:30:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات