شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روی

  • نرخ فعلی:2244.5
  • بالاترین قیمت روز:2250.5
  • پایین ترین قیمت روز:2244.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.63%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,231.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۴۸
  • نرخ روز گذشته:2,244.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.25

نمودار کندل استیک روی در روز جاری

نمودار کندل استیک روی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,244.5 ریال4:35:48
2,247 ریال4:35:17
2,247.25 ریال4:35:08
2,247 ریال4:34:44
2,247.75 ریال4:34:19
2,247.5 ریال4:34:12
2,248.25 ریال4:34:05
2,246.5 ریال4:32:23
2,246.75 ریال4:32:14
2,246.5 ریال4:31:36
2,246.75 ریال4:31:31
2,247 ریال4:30:55
2,247.25 ریال4:30:46
2,248.25 ریال4:30:44
2,247.75 ریال4:30:21
2,250.5 ریال4:30:17
2,251.5 ریال18:02:50
2,253.25 ریال18:01:29
2,254 ریال18:00:50
2,255 ریال17:59:56
2,254.5 ریال17:59:42
2,254.25 ریال17:59:27
2,255.5 ریال17:57:41
2,257.5 ریال17:57:25
2,260.75 ریال17:55:54
2,261 ریال17:55:41
2,259.25 ریال17:55:00
2,257.75 ریال17:54:49
2,258 ریال17:54:36
2,257.75 ریال17:54:21
2,256 ریال17:53:58
2,254.75 ریال17:53:21
2,254.5 ریال17:53:01
2,254.75 ریال17:52:30
2,257.5 ریال17:52:00
2,258.5 ریال17:51:36
2,257 ریال17:50:59
2,258 ریال17:50:35
2,256 ریال17:49:59
2,258.5 ریال17:49:36
2,258.75 ریال17:48:22
2,257.75 ریال17:47:57
2,258.5 ریال17:47:27
2,260 ریال17:46:56
2,259.75 ریال17:46:43
2,260.5 ریال17:46:28
2,261.25 ریال17:45:56
2,260.25 ریال17:44:59
2,260.5 ریال17:44:48
2,261.25 ریال17:44:37
2,260.75 ریال17:44:22
2,259 ریال17:44:00
2,259.25 ریال17:43:38
2,258.25 ریال17:42:49
2,257 ریال17:42:38
2,256.75 ریال17:42:23
2,256.5 ریال17:42:00
2,256.25 ریال17:41:48
2,255.25 ریال17:41:29
2,258.75 ریال17:40:59
2,253.25 ریال17:40:46
2,252 ریال17:39:22
2,251.75 ریال17:39:01
2,251.5 ریال17:38:51
2,250.5 ریال17:38:39
2,251 ریال17:38:25
2,251.5 ریال17:37:51
2,251.75 ریال17:37:01
2,252 ریال17:36:49
2,252.75 ریال17:36:32
2,251.5 ریال17:35:04
2,251.25 ریال17:34:52
2,251.75 ریال17:34:42
2,252.25 ریال17:34:26
2,248.25 ریال17:33:12
2,249 ریال17:32:53
2,248.5 ریال17:32:31
2,250.25 ریال17:31:03
2,251.5 ریال17:30:38
2,252.25 ریال17:29:39
2,252 ریال17:28:51
2,252.25 ریال17:27:43
2,252.75 ریال17:27:25
2,253.5 ریال17:26:08
2,253.75 ریال17:25:49
2,254 ریال17:24:50
2,254.25 ریال17:23:37
2,256 ریال17:21:19
2,256.75 ریال17:20:51
2,255.75 ریال17:20:31
2,256.75 ریال17:19:51
2,256.25 ریال17:18:52
2,256 ریال17:18:44
2,255.75 ریال17:18:36
2,256.75 ریال17:18:22
2,257.25 ریال17:17:49
2,257.5 ریال17:16:45
2,256.5 ریال17:16:37
2,256 ریال17:16:30
2,256.75 ریال17:16:19
2,258.75 ریال17:15:49
2,258.25 ریال17:15:40
2,258 ریال17:15:31
2,261 ریال17:15:18
2,260.75 ریال17:14:42
2,260.5 ریال17:14:35
2,261.5 ریال17:14:25
2,262.25 ریال17:14:15
2,262.5 ریال17:13:55
2,262.25 ریال17:13:45
2,261.5 ریال17:13:37
2,262.5 ریال17:13:20
2,263 ریال17:12:59
2,263.5 ریال17:12:44
2,263.75 ریال17:12:36
2,265 ریال17:12:17
2,266 ریال17:11:56
2,265.75 ریال17:11:46
2,267.75 ریال17:11:35
2,268.25 ریال17:11:20
2,268.5 ریال17:10:58
2,267.25 ریال17:10:46
2,262.25 ریال17:10:37
2,261.75 ریال17:10:22
2,261.5 ریال17:09:56
2,262 ریال17:09:48
2,261.5 ریال17:09:29
2,262.5 ریال17:09:18
2,261.75 ریال17:08:57
2,261 ریال17:08:50
2,261.5 ریال17:08:43
2,262 ریال17:08:35
2,262.5 ریال17:08:27
2,263.75 ریال17:08:17
2,264.25 ریال17:07:43
2,264 ریال17:07:32
2,263.75 ریال17:07:18
2,264 ریال17:06:48
2,264.25 ریال17:06:39
2,262.75 ریال17:06:31
2,263.5 ریال17:06:18
2,263 ریال17:05:58
2,265.5 ریال17:05:36
2,266.25 ریال17:05:20
2,266.75 ریال17:04:34
2,267.75 ریال17:04:21
2,268.25 ریال17:02:49
2,267.75 ریال17:02:27
2,267.5 ریال17:02:00
2,267.75 ریال17:01:47
2,269.75 ریال17:01:27
2,269.5 ریال17:00:59
2,270.25 ریال17:00:33
2,271.5 ریال16:59:51
2,269.25 ریال16:59:28
2,269.5 ریال16:59:16
2,267.75 ریال16:58:29
2,269.25 ریال16:58:22
2,270 ریال16:58:12
2,271.75 ریال16:57:53
2,272 ریال16:57:46
2,270.25 ریال16:57:29
2,268.5 ریال16:57:16
2,267.5 ریال16:56:59
2,266.5 ریال16:56:52
2,266.25 ریال16:56:40
2,265.25 ریال16:55:57
2,264.25 ریال16:55:28
2,262 ریال16:54:51
2,261.75 ریال16:54:36
2,259 ریال16:54:17
2,257.5 ریال16:52:45
2,257.75 ریال16:52:36
2,257.5 ریال16:52:00
2,257 ریال16:51:34
2,256 ریال16:50:00
2,255.75 ریال16:49:51
2,256 ریال16:49:29
2,254.25 ریال16:47:30
2,255.25 ریال16:46:59
2,255 ریال16:46:53
2,255.5 ریال16:46:44
2,255.25 ریال16:46:35
2,255.5 ریال16:46:28
2,254.25 ریال16:45:50
2,254.5 ریال16:45:41
2,256.5 ریال16:45:34
2,256.75 ریال16:44:51
2,257 ریال16:44:36
2,257.25 ریال16:44:15
2,255.75 ریال16:43:52
2,255 ریال16:43:23
2,254.75 ریال16:42:43
2,253.75 ریال16:41:56
2,253.5 ریال16:41:48
2,253.75 ریال16:41:41
2,253.5 ریال16:41:33
2,253.75 ریال16:41:18
2,253.5 ریال16:40:39
2,255.5 ریال16:39:52
2,254.25 ریال16:39:46
2,255.5 ریال16:39:38
2,255.75 ریال16:39:30
2,256.5 ریال16:39:17
2,254 ریال16:38:52
2,254.5 ریال16:38:36
2,255.75 ریال16:38:28
2,255.5 ریال16:38:15
2,255 ریال16:37:49
2,255.75 ریال16:37:32
2,256.75 ریال16:37:24
2,258.5 ریال16:36:28
2,257.75 ریال16:36:17
2,258 ریال16:35:59
2,257.75 ریال16:35:49
2,258.25 ریال16:35:35
2,258.5 ریال16:35:02
2,258.25 ریال16:34:48
2,256.75 ریال16:34:34
2,257.25 ریال16:34:27
2,257.5 ریال16:34:15
2,253 ریال16:33:50
2,253.25 ریال16:33:39
2,254 ریال16:33:25
2,254.25 ریال16:33:01
2,255.5 ریال16:32:40
2,255.75 ریال16:32:25
2,253.5 ریال16:31:57
2,254.25 ریال16:31:48
2,252.5 ریال16:31:37
2,251.75 ریال16:31:21
2,250.25 ریال16:30:55
2,250 ریال16:30:43
2,251 ریال16:30:27
2,251.5 ریال16:29:36
2,251.75 ریال16:29:15
2,252.75 ریال16:28:44
2,253.25 ریال16:28:28
2,252.75 ریال16:27:55
2,253.25 ریال16:27:25
2,253.75 ریال16:27:14
2,253.25 ریال16:26:59
2,253.5 ریال16:26:53
2,253.25 ریال16:26:46
2,252.75 ریال16:26:39
2,251.75 ریال16:26:32
2,251.5 ریال16:26:25
2,252.75 ریال16:26:15
2,255 ریال16:25:54
2,255.5 ریال16:25:46
2,254.75 ریال16:25:37
2,254 ریال16:23:59
2,253.75 ریال16:23:47
2,253.5 ریال16:23:40
2,254.75 ریال16:22:42
2,255 ریال16:22:15
2,257.25 ریال16:21:03
2,256.75 ریال16:20:53
2,257 ریال16:20:41
2,257.25 ریال16:20:23
2,255.25 ریال16:19:56
2,255.5 ریال16:19:35
2,255 ریال16:19:28
2,253.5 ریال16:18:54
2,254.5 ریال16:18:46
2,255.5 ریال16:18:31
2,259.5 ریال16:18:24
2,259.25 ریال16:18:14
2,259.5 ریال16:17:52
2,258.25 ریال16:17:37
2,257.5 ریال16:17:29
2,254.25 ریال16:16:53
2,253 ریال16:16:47
2,252.25 ریال16:16:34
2,252 ریال16:16:27
2,253 ریال16:16:16
2,256.5 ریال16:15:56
2,257.75 ریال16:15:48
2,255.5 ریال16:15:39
2,254 ریال16:15:31
2,253.5 ریال16:15:18
2,256.5 ریال16:14:57
2,255.75 ریال16:14:49
2,251.25 ریال16:14:41
2,250 ریال16:14:34
2,248.25 ریال16:13:26
2,248.5 ریال16:13:16
2,247.25 ریال16:12:56
2,247.5 ریال16:12:33
2,246.25 ریال16:12:26
2,245.5 ریال16:12:15
2,245 ریال16:11:55
2,246.25 ریال16:11:39
2,245.75 ریال16:11:30
2,245.25 ریال16:10:51
2,245.5 ریال16:10:32
2,244 ریال16:10:19
2,246.25 ریال16:09:55
2,245 ریال16:09:48
2,244.5 ریال16:09:41
2,245.75 ریال16:09:33
2,246 ریال16:09:25
2,243.5 ریال16:09:14
2,245.25 ریال16:08:54
2,245.5 ریال16:08:39
2,246 ریال16:08:20
2,246.25 ریال16:07:57
2,246.5 ریال16:07:51
2,246 ریال16:07:43
2,246.25 ریال16:07:36
2,244.5 ریال16:07:27
2,243.75 ریال16:07:15
2,243 ریال16:06:53
2,242.25 ریال16:06:39
2,240.75 ریال16:06:31
2,240.5 ریال16:05:52
2,241 ریال16:05:37
2,240.5 ریال16:05:28
2,241 ریال16:05:16
2,240.5 ریال16:05:00
2,240 ریال16:04:54
2,240.25 ریال16:04:41
2,240 ریال16:04:15
2,239.75 ریال16:03:54
2,240 ریال16:03:28
2,240.25 ریال16:03:16
2,238 ریال16:02:22
2,237.25 ریال16:01:08
2,237.5 ریال16:00:29
2,237.75 ریال15:59:32
2,237 ریال15:59:25
2,237.25 ریال15:59:15
2,238.75 ریال15:58:48
2,239 ریال15:58:41
2,239.5 ریال15:58:33
2,239.75 ریال15:58:26
2,240 ریال15:58:15
2,240.5 ریال15:57:53
2,241 ریال15:57:39
2,241.5 ریال15:57:15
2,242 ریال15:57:00
2,242.25 ریال15:56:49
2,241.75 ریال15:56:33
2,241.5 ریال15:56:25
2,242.5 ریال15:55:51
2,243 ریال15:55:43
2,242.75 ریال15:55:35
2,241 ریال15:55:00
2,240.25 ریال15:54:55
2,240.5 ریال15:54:25
2,240.75 ریال15:53:52
2,240.25 ریال15:53:31
2,238.25 ریال15:53:14
2,236.75 ریال15:52:15
2,238.75 ریال15:50:39
2,238.5 ریال15:50:24
2,238.25 ریال15:49:49
2,237.5 ریال15:49:42
2,236.5 ریال15:49:26
2,236.75 ریال15:49:14
2,236.5 ریال15:48:57
2,237 ریال15:48:43
2,236.25 ریال15:48:35
2,235.5 ریال15:48:28
2,235.25 ریال15:48:16
2,233.5 ریال15:47:48
2,232.75 ریال15:47:42
2,233.75 ریال15:46:26
2,234 ریال15:45:58
2,234.5 ریال15:45:50
2,234 ریال15:44:31
2,233.25 ریال15:43:34
2,231.75 ریال15:43:00
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات