شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روی

  • نرخ فعلی:1881.75
  • بالاترین قیمت روز:1898.5
  • پایین ترین قیمت روز:1880
  • بیشترین مقدار نوسان روز:17
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.81%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,880
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۸:۲۶
  • نرخ روز گذشته:1,880.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.25

نمودار کندل استیک روی در روز جاری

نمودار کندل استیک روی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,881.75 ریال13:58:26
1,882 ریال13:58:06
1,881 ریال13:57:27
1,883 ریال13:56:45
1,882.5 ریال13:56:26
1,881.75 ریال13:55:45
1,881.25 ریال13:55:25
1,881.75 ریال13:55:13
1,882.25 ریال13:54:46
1,882.5 ریال13:54:26
1,884 ریال13:53:45
1,883.75 ریال13:53:05
1,884.5 ریال13:49:45
1,886.25 ریال13:49:26
1,887 ریال13:48:26
1,887.75 ریال13:47:46
1,888 ریال13:46:45
1,888.5 ریال13:46:25
1,889.25 ریال13:44:46
1,888.5 ریال13:42:45
1,888 ریال13:42:07
1,889 ریال13:41:25
1,889.5 ریال13:41:08
1,889.25 ریال13:40:46
1,891 ریال13:39:06
1,890.75 ریال13:38:27
1,890.5 ریال13:34:26
1,891.25 ریال13:34:06
1,890.25 ریال13:33:06
1,889.75 ریال13:32:07
1,889.5 ریال13:31:45
1,890.25 ریال13:27:45
1,889.5 ریال13:25:53
1,890 ریال13:23:27
1,888.5 ریال13:22:06
1,888.75 ریال13:18:26
1,889.5 ریال13:17:45
1,889.75 ریال13:17:25
1,891.25 ریال13:16:24
1,891.5 ریال13:15:46
1,892 ریال13:15:32
1,891.75 ریال13:14:26
1,892.25 ریال13:13:07
1,890.75 ریال13:12:25
1,890.25 ریال13:11:04
1,889.75 ریال13:09:28
1,890.75 ریال13:08:46
1,890.5 ریال13:06:29
1,891 ریال13:06:11
1,891.25 ریال13:01:07
1,891.5 ریال12:59:33
1,891.75 ریال12:59:08
1,892 ریال12:58:30
1,891.75 ریال12:57:46
1,889.75 ریال12:56:46
1,891.25 ریال12:56:06
1,890.75 ریال12:55:45
1,891 ریال12:55:31
1,890.75 ریال12:54:46
1,889.5 ریال12:51:45
1,889 ریال12:51:30
1,888.5 ریال12:51:17
1,889.75 ریال12:50:46
1,889 ریال12:49:05
1,891.25 ریال12:47:46
1,891.5 ریال12:46:28
1,890.5 ریال12:45:17
1,891.5 ریال12:43:46
1,891 ریال12:43:25
1,891.5 ریال12:42:02
1,890.75 ریال12:41:04
1,888.75 ریال12:40:04
1,891 ریال12:38:03
1,890.25 ریال12:37:03
1,888.75 ریال12:36:03
1,887.25 ریال12:35:04
1,888.5 ریال12:34:03
1,888.25 ریال12:33:03
1,888.75 ریال12:32:03
1,889 ریال12:31:04
1,888.5 ریال12:30:05
1,889.75 ریال12:26:03
1,890.75 ریال12:24:03
1,889.5 ریال12:23:03
1,891.5 ریال12:21:04
1,891.75 ریال12:19:03
1,892.5 ریال12:18:04
1,891.75 ریال12:17:03
1,890 ریال12:15:04
1,888.75 ریال12:14:03
1,889.75 ریال12:13:03
1,890.25 ریال12:12:03
1,890 ریال12:09:04
1,889 ریال12:08:04
1,888.75 ریال12:06:26
1,894.25 ریال12:00:06
1,895.25 ریال11:50:04
1,888.25 ریال11:40:04
1,884.75 ریال11:30:05
1,889.5 ریال11:20:04
1,896.5 ریال11:00:06
1,895.5 ریال10:50:04
1,896 ریال10:40:03
1,895.25 ریال10:20:04
1,892.5 ریال10:10:04
1,891.5 ریال10:00:06
1,891 ریال9:50:04
1,891.5 ریال9:40:04
1,890 ریال9:30:05
1,889.25 ریال9:20:04
1,892.75 ریال9:00:04
1,893.75 ریال8:50:04
1,891.5 ریال8:20:04
1,890.75 ریال7:50:04
1,890 ریال7:10:04
1,890.75 ریال7:00:05
1,892 ریال6:40:03
1,892.25 ریال6:30:04
1,891.75 ریال6:20:03
1,891.25 ریال6:10:04
1,896.25 ریال6:00:05
1,896.75 ریال5:50:04
1,896.5 ریال5:40:04
1,895.75 ریال5:30:04
1,897 ریال5:20:04
1,898.5 ریال5:10:05
1,891.75 ریال5:00:04
1,897 ریال4:50:04
1,880 ریال4:40:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی